Apie Litgrid

Aktualūs teisės aktai

LITGRID veiklą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai
 
 
Elektros perdavimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai
 
 
Teisės aktai, reglamentuojantys elektros gamintojų ir vartotojų prijungimą prie elektros perdavimo tinklų
 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 
Prekybą ir elektros energijos kainodarą reglamentuojantys teisės aktai
 
 
 
Į viršų