Paslaugos

Paslaugos

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) „Litgrid“ teikiamos paslaugos:
  • elektros energijos perdavimo;
  • prekyba balansavimo ir reguliavimo elektros energija bei rezervine galia;
  • tinklo paslaugos trečiosioms šalims;
  • sistemos balansavimas;
  • viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP);
  • kilmės garantijų suteikimas;
  • prijungimas prie perdavimo tinklo.
 
 
Vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos, o vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
Į viršų