Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > 2021 metų esminiai įvykiai

2021 metų esminiai įvykiai

2021-12-17
 
Dėl Audito komiteto nuomonės  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. gruodžio 16 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl šių ketinamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi AB „Ignitis gamyba“:
 • Tretinio aktyviosios galios rezervo pirkimo pardavimo sutarties (toliau – Tretinio rezervo sutartis);
 • Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Izoliuoto darbo paslaugos sutartis).
2021 m. gruodžio 16 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apklausos būdu priėmė šiuos sprendimus:
 1. Įvertinus visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB ir AB „Ignitis Gamyba“ planuojamos sudaryti Tretinio rezervo sutarties:
 1. Tretinio rezervo sutarties sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi prieš sudarant Tretinio rezervo sutartį buvo įvykdytas viešas aukcionas, ir vienam iš šio aukciono laimėtojų (AB „Ignitis Gamyba“) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu buvo nustatyta rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos viršutinė riba 2022 m.;
 2. Tretinio rezervo sutartis yra sąžininga ir pagrįsta visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į planuojamos sudaryti Tretinio rezervo sutarties sudarymo objektyvų būtinumą bei Tretinio rezervo sutarties kainodaros pagrįstumą.
 1. Įvertinus visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB ir AB „Ignitis Gamyba“ planuojamos sudaryti Izoliuoto darbo paslaugos sutarties:
 1. Izoliuoto darbo paslaugos sutarties sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi izoliuoto darbo paslaugos teikėjams Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu buvo nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų kainų viršutinės ribos 2022 m.;
 2. Izoliuoto darbo paslaugos sutartis yra sąžininga ir pagrįsta visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į Izoliuoto darbo paslaugos sutarties sudarymo objektyvų būtinumą bei Izoliuoto darbo paslaugos sutarties kainodaros pagrįstumą.
 
 
 
2021-12-03
LITGRID AB informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2022 m. investuotojo kalendorius  
LITGRID AB  (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius) 2022 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:
 • 2022 02 04  2021 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija;
 • 2022 03 18  2021 m. auditorių patvirtintų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
 • 2022 03 25  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą;
 • 2022 04 20  eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
 • 2022 05 05  2022 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė informacija;
 • 2022 08 04  2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija ir tarpinis pranešimas;
 • 2022 11 04  2022 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė informacija.
 •  
 
 
2021-12-01
 
Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai  
 
2021 m. gruodžio 1 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. lapkričio 3 d. valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 26)
 
 
 1. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui sudarant „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai sutartį su Siemens Energy Oy Lithuanian branch, juridinio asmens kodas 305427888, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16C, 03163, Vilnius, Lietuva ir Siemens Energy Global GmbH & Co KG, juridinio asmens kodas HRA111200, kurios registruota buveinė yra Freyesleben g. 1, 91058, Erlangen, Vokietija (tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu).
 2. Patvirtintos esminės „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai sutarties sąlygas (pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)):
 
2.1. Sutarties šalys – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, iš vienos pusės, ir
 
  • Siemens Energy Oy Lithuanian branch, juridinio asmens kodas 305427888, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16C, 03163, Vilnius, Lietuva;
  • Siemens Energy Global GmbH & Co KG, juridinio asmens kodas HRA111200, kurios registruota buveinė yra Freyesleben g. 1, 91058, Erlangen, Vokietija;
 
2.2.Sutarties objektas – Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai.
2.3. Sutarties galiojimo terminas – iki visiško darbų atlikimo arba sutarties nutraukimo;
            Darbų atlikimo terminai:
 
   1. Alytaus TP – 22 mėn. nuo sutarties pasirašymo;
   2. Telšių TP – 22 mėn. nuo sutarties pasirašymo;
   3. Neries TP – 2024-11-30.
   4. Sutartyje numatyta (a), (b), (c) papunkčiuose nurodytų terminų pratęsimo galimybė (12 mėn.), jeigu bus reikalinga atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.
 
2.4. Sutarties kaina: SK įrengimo sutartis – 87 749 947 Eur be PVM;
 
  • Sutarties kainodara – fiksuota kaina su peržiūra.
  • Atsiskaitymo tvarka: avansas sumokamas per 30 dienų nuo išankstinio mokėjimo garantijos gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros. Bus mokama pagal etapus. Kiekvieno etapinio mokėjimo dydis bus nustatytas kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:
 
Eil. Nr. Mokėjimo dalis Priimtos Sutarties sumos % dalis
0 Avansas 10
1 Techniniai projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai 5
2 Užsakytas sinchroninis kompensatorius ir galios transformatorius darbų grupėms 2.1-2.3:  
2.1 - Alytaus TP 10
2.2 - Telšių TP 10
2.3 - Neries TP 10
3 Atvežti ir sumontuoti sinchroniniai kompensatoriai ir galios transformatoriai darbų grupėms 3.1-3.3:  
3.1 - Alytaus TP 7
3.2 - Telšių TP 7
3.3 - Neries TP 6
4 Įrengti SK ir galios transformatoriai darbų grupėms 4.1-4.3  
4.1 - Alytaus TP 7
4.2 - Telšių TP 7
4.3 - Neries TP 6
5 Pabaigta projekto Darbų Grupė  
5.1 - Alytaus TP 9
5.2 - Telšių TP 9
5.3 - Neries TP 7
 
  • Rezervas – netaikomas;
  • Kainodaros taisyklės SK įrengimo sutarties 2 priedas: “yra skirtos apskaičiuoti Papildomų darbų bei atsisakomų darbų kainą, atitinkamai pakoreguoti Sutarties kainą, padarius Pakeitimą, taip pat perskaičiuoti Sutarties kainą, atsižvelgiant į Įstatymų pakeitimus (Sutarties sąlygų 13.7 punktas [Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo]) ir Sutarties kainos pakeitimus (Sutarties sąlygų 13.8 punktas [Pataisymai dėl kainos pakeitimo])”;
 
2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės – Sutarties įvykdymas užtikrinamas užsakovui priimtino banko pirmo pareikalavimo, besąlyginėmis ir neatšaukiamomis garantijomis:
   (a) išankstinio mokėjimo garantija – lygi avansinio mokėjimo sumai (10 proc. nuo sutarties kainos).
            (b) Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
            (c) garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo garantija:
                               pirmus metus – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM;
                               antrus ir trečius metus – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
2.6. Netesybos (delspinigiai ir baudos) ir nuostoliai:
 
  1. Netesybos už vėlavimą pašalinti darbų kokybės trūkumus: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;
  2. Netesybos už elektros įrenginių atjungimą ar suplanuoto atjungimo laiko pakeitimą dėl rangovo kaltės: 10 000 Eur bauda už kiekvieną tokį  atvejį kiekvienam atjungtam įrenginiui;
  3. Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl sistemos prieinamumo nevykdymą dydis: 10% nuo Sutarties sumos (be PVM);
  4. Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl garantuojamų sistemos nuostolių nevykdymą dydis: 10% nuo Sutarties sumos (be PVM);
  5. Netesybos už įsipareigojimo organizuoti telekonferencijas ir gyvus susitikimus nevykdymą: už 1 000 Eur bauda kiekvieną pažeidimo atvejį;
  6. Netesybos už įsipareigojimų dėl kelių dulkėtumo nevykdymą: 1 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį;
  7. Netesybos už darbų eigos ataskaitos nepateikimą ir/ar nesuderinimą: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną;
  8. Netesybos už įsipareigojimų, susijusių su alkoholiniais gėrimais ir narkotinėmis medžiagomis, nesilaikymą: 1500 eurų bauda už kiekvieną nesilaikymo atvejį;
  9. Netesybos už vėlavimą pateikti programą: 10 000 eurų bauda už vėlavimą pateikti pradinę programą. 1 000 eurų delspinigiai už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 50 000 eurų;
  10. Kompensacija už uždelsimą: Netesybos už galutinių Darbų atlikimo terminų (Baigimo laiko) kiekvienoje pastotėje praleidimą – 0,04% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; netesybos už Darbų atlikimo terminų (išskyrus galutinių darbų atlikimo terminus) praleidimą – 0,01% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 10% nuo Sutarties kainos be PVM. 10% nuo Sutarties kainos (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą;
  11. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;
  12. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;
  13. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus: 0,04% nuo vėluojamos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną;
  14. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius ir neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės, išskyrus FIDIC geltonojoje knygoje numatytas išimtis;
  15. Ribos šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį: bendra rangovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos; bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos.
 1. Papildomo atlygio dydžiai: Rangovui tinkamai atlikus ir Sutartyje numatyta tvarka užbaigus bei perdavus Užsakovui pagal Perėmimo pažymą Alytaus TP ir Telšių TP Grupių Darbus, taip pat gavus šių abiejų Grupių Darbų statybos užbaigimo aktus anksčiau nei nustatytas pirminis šių abiejų Grupių Darbų atlikimo terminas (Baigimo laikas), Užsakovas už kiekvieną pilną ankstesnį Darbų atlikimo mėnesį (skaičiuojant nuo datos, kada Rangovas gavo abu statybos užbaigimo aktus, iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (Baigimo laiko)) moka Rangovui šioje pastraipoje nustatyto dydžio papildomą atlygį: tačiau ne daugiau kaip už 4 mėnesius.
 
(a) atlikus  Darbus 1 (vienu) mėnesiu anksčiau – 500 000,00 Eur;
(b) atlikus Darbus 2 (dviem) mėnesiais anksčiau – 1 000 000,00 Eur;
(c) atlikus Darbus 3 (trimis) mėnesiais anksčiau – 1 500 000,00 Eur;
(d) atlikus Darbus 4 (keturiais) mėnesiais anksčiau – 2 000 000,00 Eur.
 
 1. LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 4% (t.y. 3509997,88 Eur be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
 2. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 4 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 
2021-11-17 
 
Neiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai
 
2021 m. lapkričio 17 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. spalio 26 d. valdybos sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 25)
1. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui, sudarant „330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba“ projektavimo ir rangos darbų sutartį su ūkio subjektų grupe, tiekėjų grupe, susidedančia iš UAB Connecto Lietuva, AS Connecto Eesti, AS Empower ir UAB „Empower – Fidelitas“. Priimta Sutarties suma  – 17 350 000,00  Eur  be PVM, (20 993 500,00  Eur su PVM).
2. Patvirtintos esminės „330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba“ projektavimo ir  rangos darbų sutarties sąlygos:
2.1. Bendrosios sąlygos – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.).
2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba.
2.3. Darbų atlikimo terminas – Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-02-01.
Darbų etapai:  
I etapas (per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus;
II etapas (iki 2025-02-01) – parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktus.
2.4. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
2.5. Priimta Sutarties suma yra pasiūlymo vertė pagal pirkimo dokumentų Sutarties kainos detalizaciją.
2.6. Sutarties kainodara ir mokėjimai – sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. 
2.6.1. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:
(A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba
(B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. 
2.6.2. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.
2.7. Atsiskaitymo tvarka – Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
2.8. Rezervas – netaikomas.
2.9. Išankstinis mokėjimas (avansas) – Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas. Bet kuriuo atveju paskutinėje Mokėjimo pažymoje pagal Sutartį atskaitoma visa likusi negrąžinta išankstinio mokėjimo suma, nepriklausomai nuo jos dydžio.
2.10. Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma – nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. 
2.11. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
2.11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) – Rangovas turės pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM). 
2.11.2. Garantinio laikotarpio garantija – Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams 5% nuo sutarties kainos (be PVM).
2.12. Atsakomybė:
2.12.1.  Kompensacija už uždelsimą – Už I etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.
2.12.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.4. Bauda už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti programą  ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. 
2.12.5. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų  derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.
2.12.6. Bauda nustačius, kad objekte  yra Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų – 1500 Eur už kiekvieną atvejį. 
2.13. Bendros atsakomybės ribos – Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:
2.13.1. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos;
2.13.2. Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Priimtos sutarties sumos;
2.13.3. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos.
3. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – priimtos sutarties sumos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 520 500 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
4. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. spalio 26 d. valdybos sprendimui Nr. 5 (protokolo Nr. 25)
 2. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui, sudarant „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai“ projektavimo ir rangos darbų sutartį su ūkio subjektų grupe, kurią sudaro akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ ir UAB „Litenergoservis“.
  Priimta Sutarties suma – 46 930 000,00  Eur  be PVM, (56 785 300,00  Eur su PVM).
2. Patvirtintos esminės „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai“ projektavimo ir  rangos darbų sutarties sąlygos:
2.1. Bendrosios sąlygos – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.).
2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai.
2.3. Darbų atlikimo terminas – Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-05-01.
Darbų etapai:  
I etapas (per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus;
II etapas (iki 2025-05-01) –  parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktus.
2.4. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
2.5. Priimta Sutarties suma yra pasiūlymo vertė pagal pirkimo dokumentų Sutarties kainos detalizaciją.
2.6. Sutarties kainodara ir mokėjimai – sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. 
2.6.1. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:
(A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba
(B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. 
2.6.2. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.
2.7. Atsiskaitymo tvarka – Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
2.8. Rezervas – netaikomas.
2.9. Išankstinis mokėjimas (avansas) – Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas. Bet kuriuo atveju paskutinėje Mokėjimo pažymoje pagal Sutartį atskaitoma visa likusi negrąžinta išankstinio mokėjimo suma, nepriklausomai nuo jos dydžio.
2.10. Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma – nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. 
2.11. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
2.11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) – Rangovas turės pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM). 
2.11.2. Garantinio laikotarpio garantija – Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams 5% nuo sutarties kainos (be PVM).
2.12. Atsakomybė:
2.12.1.  Kompensacija už uždelsimą – Už I etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.
2.12.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.4. Bauda už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti programą  ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. 
2.12.5. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų  derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.
2.12.6. Bauda nustačius, kad objekte  yra Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų  – 1500 Eur už kiekvieną atvejį. 
2.13. Bendros atsakomybės ribos – Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:
2.13.1. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos;
2.13.2. Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Priimtos sutarties sumos;
2.13.3. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos.
3. LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – priimtos sutarties sumos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 1 407 900 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
4. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 
 
2021-11-05
 
LITGRID AB skelbia 2021 metų devynių mėnesių rezultatus
 
LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius  skelbia 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus.
Pagrindiniai 2021 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai:
 • Pajamos – 172,4 mln. Eur (2020 m. 9 mėn. – 149,1 mln. Eur);
 • EBITDA – 41,3 mln. Eur (2020 m. 9 mėn. – 36,5 mln. Eur);
 • Grynasis pelnas – 20,9 mln. Eur (2020 m. 9 mėn. 18,5 mln. Eur).
Pagrindiniai 2021 m. 9 mėn. veiklos rodikliai:
 • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 7,959 TWh (2020 m. 9 mėn. – 7,337 TWh);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,099 min. (2020 m. 9 mėn. – 0,195 min.);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 2,823 MWh (2020 m. 9 mėn. – 5,78 MWh).
Pridedama:

 
2021-10-01
 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą
 
LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, registruotos buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) informuoja, kad  2021 metų spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) 2022-iems metams nustatė 0,684 ct/kWh elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą, t. y. 5,1 proc. mažesnę, palyginus su nustatyta 2021 metams (0,721 ct/kWh).
 
Nauja kainos viršutinė riba įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 dienos, ji patvirtinta vadovaujantis VERT 2021 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos nauja redakcija.
 
LITGRID AB valdyba, atsižvelgdama į elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, priims sprendimą dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų 2022 metams dydžio.
 
2021-09-27
 
Pranešimas dėl LITGRID AB buveinės ir adreso korespondencijai pasikeitimo
 
LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383) praneša apie pasikeitusį Bendrovės buveinės registracijos ir korespondencijos adresą.
 
Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. 1-950 „Dėl skverų (šv. Stepono ir kito), gatvių (Karlo Gustavo Emilio Manerheimo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. 1-157 pakeitimo“ Bendrovės buveinės adresas iš Viršuliškių skg. 99B, Vilnius keičiamas į Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius.
 
Kiti Bendrovės rekvizitai nepasikeitė.

 
2021-09-06
 
Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai  
2021 m. rugsėjo 6 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. rugpjūčio 13 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 21)
  1. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui (įgijimui) sudarant 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB (juridinio asmens kodas: 304317232, buveinės adresas: Ateities pl., 31, LT-52167, Kaunas). Sutarties kaina be PVM 18 217 000 Eur, su PVM 22 042 570,00 Eur.
  2. Patvirtintos esminės 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygos:
2.1.  Sutarties dalykas - 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimas.
2.2.  Atsiskaitymo tvarka - pagal  LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gegužės 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-73.
2.2.1.             Sutarties kainą Užsakovas sumokės pagal Rangovo išrašomas PVM sąskaitas faktūras, Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, pagrindas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti yra Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (Sąlygų 4.9 skyrius), o PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi būti proporcinga Atliktų darbų akte užfiksuotiems Darbų kiekiams, išskyrus už faktiškai atliktus inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo darbus, už kuriuos apmokama pagal Rangovo Pirkimo metu pasiūlytas šių Darbų kainas (PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi atitikti šias Rangovo pasiūlyme ir Darbų žiniaraštyje nurodytas sumas);
2.2.2.             Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. PVM sąskaita – faktūra Užsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą – faktūrą arba teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant j  VĮ Registrų centro administruojama informacine sistema „E. sąskaita“;
2.2.3.             Tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas pagal Sąlygų 6.4 skyrių), Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos;
2.2.4.             Užsakovas sulaikys visus tarpinius mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 procentų pradinės Sutarties kainos;
2.2.5.             Sulaikytas sumas Užsakovas Rangovui sumokės per 30 dienų po to, kai: a) Rangovas atliks, perduos Užsakovui ir užbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta; b) pateiks garantinių įsipareigojimų užtikrinimą (jis turi būti teikiamas pagal Sąlygų 8.9 skyrių); c) pašalins visus iki Sutarties įvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darbų trūkumus ir d) Įvykdys visas Sąlygų 9.3.8 punkte nurodytas sąlygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju);
2.2.6.             5% pradinės Sutarties kainos dydžio išankstinis mokėjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.
2.3.  Įsipareigojimų terminas.
Darbų atlikimo terminas – per 43 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėnesiais Bendrųjų sutarties sąlygų 8.6. skyriuje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Darbų etapai: 
I etapas (per 11 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – gauti statybą leidžiantys dokumentai.
II etapas (per 32 mėn. nuo Sutarties sudarymo) –  atlikti I etapo rekonstravimo darbai (pagal projektavimo užduoties 4.9.2 , 4.9.3 punktus).
III etapas (per 42 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – atlikti II etapo rekonstravimo darbai (pagal projektavimo užduoties 4.9.4 punktas).
IV etapas (per 43 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – gauti Statybos užbaigimo aktai.
2.4.  Sutarties nutraukimas.
Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai  ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
2.5.  Sutarties galiojimo terminas.
Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
 1. Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM). 
 2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 546 510 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
 3. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo in
Į viršų