Tinklo plėtra

Klaipėda-Marios 3

110 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda–Marios 3 statyba
Projekto reikšmė

Klaipėda–Marios 3 elektros perdavimo linijos statyba siekiama užtikrinti elektros tiekimo patikimumą Klaipėdos rajonui, Klaipėdos uostui ir Neringos miesto vartotojams.

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama padidinti perdavimo tinklo patikimumą Klaipėdos zonoje.
 
Bendra informacija

Elektros perdavimo oro linijos su požeminių kabelių intarpais ilgis: 7,1 km
Įtampa: 110 kV

Darbų kalendorius

2013 m. kovą pradedamas elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų pirkimas. Rangos sutartį numatomą pasirašyti 2013 m. spalio mėn.
Linija bus pastatyta ir pradėta eksploatuoti iki 2015 metų pabaigos.
 
 
Į viršų