Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Paslaugų palyginamasis kainoraštis

Paslaugų palyginamasis kainoraštis

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB teikiamų paslaugų kainoraštis eurais (be PVM)
  2018 m. nuo sausio 1 d. 2019 m. nuo sausio 1 d. 2020 m. nuo sausio 1 d.
Perdavimo paslaugos kainos Euro ct Euro ct Euro ct
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh 0,618 0,657 0,813
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh - - -
Nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina, kWh 0,529 0,615 0,785
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh 0,389 0,434 0,509
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh 0,427 0,477 0,552
„G“ komponentė (perdavimo paslaugos kaina taikoma už pagamintą ir į perdavimo tinklą patiektą elektros energiją), kWh 0 0 0
Įėjimo/išėjimo į/iš tinklą kaina*, kWh 0,05 0,08** 0,08
     
Reaktyviosios energijos generavimas į perdavimo tinklą***, kVarh 0,142 0,16 0,166
Reaktyviosios energijos naudojimas iš perdavimo tinklo***, kVarh 0,071 0,08 0,083
  EUR EUR EUR
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kW 1,239 1,21 1,594
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kW 1,349 1,32 1,704
Sisteminių paslaugų kaina, kW 3,011 3,502 4,339
* - Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš / į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 šalys;
** Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki balandžio 26 d. buvo nustatyta 0,06 ct/kwh;
*** - Už reaktyviosios energijos generavimą/naudojimą moka skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau.
 
 
Į viršų