Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Paslaugų palyginamasis kainoraštis

Paslaugų palyginamasis kainoraštis

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB teikiamų paslaugų kainoraštis eurais (be PVM)
  2017 m. nuo sausio 1 d. 2018 m. nuo sausio 1 d. 2019 m. nuo sausio 1 d.
Perdavimo paslaugos kainos Euro ct Euro ct Euro ct
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh 0,671 0,618 0,657
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh 0,729 - -
Nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina, kWh 0,393 0,529 0,615
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh 0,429 0,389 0,434
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh 0,468 0,427 0,477
„G“ komponentė (perdavimo paslaugos kaina taikoma už pagamintą ir į perdavimo tinklą patiektą elektros energiją), kWh 0 0 0
Įėjimo/išėjimo į/iš tinklą kaina*, kWh 0,05 0,05 0,06
     
Reaktyviosios energijos generavimas į perdavimo tinklą**, kVarh 0,142 0,142 0,16
Reaktyviosios energijos naudojimas iš perdavimo tinklo**, kVarh 0,071 0,071 0,08
  EUR EUR EUR
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kW 1,291 1,239 1,21
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kW 1,401 1,349 1,32
Sisteminių paslaugų kaina, kW 2,176 3,011 3,502
* - Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš / į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 šalys;
** - Už reaktyviosios energijos generavimą/naudojimą moka skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau.
 
Į viršų