Sistemos duomenys

Komerciniai srautai
(dienos prieš ir dienos eigos rinkose)
Vėjo elektrinės 
Įrengtoji galia: 509 MW
Kauno termofikacijos elektrinė
Įrengtoji galia: 110 MW
Lietuvos elektrinė 
Įrengtoji galia: 1045 MW
Vilniaus termofikacinė 3 elektrinė 
Įrengtoji galia: 360 MW
Kauno hidroelektrinė
Įrengtoji galia: 101 MW
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 
Įrengtoji galia: 900 MW
757 MW
0 MW
239 MW
Nacionalinis elektros energetikos sistemos balansas (MW)
  • Nac. gamyba
  • Eksportas/Importas
  • Nac. suvartojimas
MW
23
val
Sistemos dažnis (Hz)
50.020