Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Investuotojo kalendorius

Investuotojo kalendorius

2019 metais „Litgrid“ įmonių grupė veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:
 
 2019.02.14 – 2018 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
2019.03.20 – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2018 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir pranešimą;
2019.04.23 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
2019.05.08 – 2019 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
2019.08.07 – 2019 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
2019.11.06 – 2019 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.
 
 
 
 
Į viršų