Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Tinklo paslaugos trečiosioms šalims

Tinklo paslaugos trečiosioms šalims

Rinkos dalyviai, importuojantys ar eksportuojantys elektros energiją iš arba į trečiąsias – ne Europos Sąjungos – šalis, privalo sudaryti pasinaudojimo perdavimo tinklu paslaugų sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi „Litgrid“.
 
Tinklo paslaugų trečiosioms šalims rinkos dalyviai
  1. AB „INTER RAO Lietuva“
  2. UAB „Energijos kodas“
  3. Scener UAB (buv. UAB Baltic Energy Services)
  4. SIA "AJ POWER"
  5. UAB „Energidas“
  6. UAB „Energridas“
  7. ALPIQ Energy SE
  8. A. En. Slovensko, s.r.o.
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-694 „Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos nustatymo“ patvirtino naują naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslauga tarifą, įsigaliosiantį nuo 2016 m. kovo 1 d. 
Atsižvelgiant į tai, nuo 2016 m. kovo 1 d. prie teikiamos pasinaudojimo elektros energijos perdavimo tinklu paslaugos, kai Rinkos dalyvis naudojasi elektros energijos perdavimo tinklu importuodamas ar eksportuodamas elektros energiją iš/į valstybes, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties (angl. – ITC clearing and settlement Multi-Year agreement) šalimi (tarifas - 0,8 EUR/MWh (taikomas nuo balandžio 26 d.), be PVM), prisideda nauja jungiamųjų linijų paslauga, kai rinkos dalyvis naudojasi elektros energijos perdavimo tinklu (tarpsisteminėmis jungiamosiomis linijomis) eksportuodamas elektros energiją į valstybes (kurios nėra Europos Sąjungos šalys narės, tarifas – 5,71 EUR/MWh, be PVM). 
Dėl Pasinaudojimo perdavimo tinklu sutarties sudarymo kreiptis į:
Laimą Kavalskienę tel. Nr. +370 5 204 6097 el.paštas: laima.kavalskiene@litgrid.eu 
 
Į viršų