Tinklo plėtra

Kazlų Rūdos skirstykla

110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
 
Projekto reikšmė
Rekonstravus 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP bus užtikrintas patikimas Lietuvos perdavimo tinklo darbas bei elektros energijos tiekimas. Rekonstruota ir  priduota valstybinei komisijai pastotė atitiks Litgrid AB keliamus techninius reikalavimus.
 

Projekto tikslas
Rekonstruoti 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir užtikrinti naudos rodiklių pasiekimą:
 1. Pirminių įrenginių gedimų/defektų skaičius vienam prijunginiui metams tikėtina sumažės 3,95 kartų;
 2. Pirminių įrenginių eksploatacinės sąnaudos vienam prijunginiui metams tikėtina sumažės 6 kartus;
 3. Perdavimo tinkle nuotoliniu būdu valdomų prijunginių skaičius bus padidintas 0,4 %;
 4. Atjungimo laikas techniniam aptarnavimui vienam prijunginiui metams turėtų sumažėti 2,7 kartus.
 
 
 
 
Darbų kalendorius:
 
2019-07-18 – pasirašyta projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartis;
Šiuo metu vyksta 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP techninio projekto parengimo ir derinimo darbai. Projektą numatomą įgyvendinti 2021 metais.
 
 
Bendra projekto informacija:
 • Naujai keičiami pirminiai 110 kV įrenginiai;
 • Naujai keičiamos statybinės konstrukcijos;
 • Naujai statomas PVP;
 • Naujai keičiami el. apskaitos įrenginiai;
 • Naujai keičiama relinė apsauga ir automatika;
 • Įrengiami nauji valdymo ir ryšio įrenginiai;
 • Įrengiami nauji kintamos ir nuolatinės srovės savųjų reikmių skydai;
 • Įrengiamas ŽTŠK Kazlų Rūda - Kapsai 28 km.;
 • Rekonstruojama 110 OL Kazlų Rūda – Kapsai. Keičiama 20 g.b atramų (19 viengrandžių, 1 dvigrandė).
 
Projekto finansavimas
Iš Europos Sąjungos lėšų projektui skirta finansuoti 582,25 tūkst. eurų. Projektas iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES Regioninės plėtros fondo. 
 
Į viršų