Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2020 10 21

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2020 10 21

 
Pranešimas apie LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
 
 
LITGRID AB (juridinio asmens kodas  302564383, buveinės adresas  Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. spalio 21 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas LITGRID AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti LITGRID AB.
Susirinkimo darbotvarkė:

Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. rugsėjo 29 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 17).
Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. spalio 21 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. spalio 21 d. 9.45 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. spalio 14 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
 
Bendrovės valdyba 2020 m. rugsėjo 29 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:
Sprendimo projektas:
„1. Pritarti NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugų sutarties sudarymui su NKT HV Cables AB šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:
 1. Sutarties šalis NKT HV Cables AB, juridinio asmens kodas 559079 0290 , buveinės adresas: Rombvägen 4, 37165 Lyckeby, Švedija.
 2. Sutarties objektas NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugos.
 3. Sutarties kaina 17 000 000 EUR be PVM.
 4. Kainodara :
  1. Metinis mokestis - 300 000 EUR be PVM.
  2. Vienkartinis 250 000 EUR be PVM mokestis už pasirengimo remontui plano parengimą (RPP), kasmetinę peržiūrą pagal sutarties priedą Nr. 9 ir inžinerinės dokumentacijos parengimą pagal sutarties priedą Nr. 7 .
  3. Apmokėjimas už Užsakovo užsakytus darbus bus atliekamas pagal sutarties Priedo Nr. 4 „Paslaugų įkainiai“ įkainius. Už kai kuriuos darbus apmokama faktinės išlaidos + antkainis. Šioms Sutarties faktinėms išlaidoms numatyta 20 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM.
 5. Sutarties terminas - iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau darbų atlikimo laikotarpis 3 m. nuo Sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus 1 metų terminui.
 6. Atsakomybės apribojimas - bendra Rangovo atsakomybė pagal Sutartį už remonto darbus neviršija 400000 Eur, jeigu Užsakovas neapdraudžia pasirinktinai arba kabelio arba darbų.
 7. Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
  1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija - 10 proc. nuo metinio pasirengimo mokesčio;
  2. Remonto darbų sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija 10 proc. nuo remonto darbų sutarties kainos.
 8. Kitos esminės sąlygos:
  1. sutarčiai taikoma Švedijos teisė;
  2. Šalių ginčai sprendžiami Stokholmo arbitraže.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 7 d. 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2020 m spalio 21 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio14 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu. 
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 2 d. ir 261 straipsnio 1 d., bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Priedai:
1. LITGRID AB įgaliojimo forma.
2. LITGRID AB balsavimo biuletenis.

 
 
Į viršų