Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2021 11 17

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2021 11 17

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. lapkričio 17 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2021 m. lapkričio 17 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2021 m. lapkričio 17 d. 9.55 val.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2021 m. lapkričio 10 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
 
  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. spalio 26 d. valdybos sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 25)
 
Siūlomas sprendimas:
 
  1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui, sudarant „330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statybaprojektavimo ir rangos darbų sutartį su ūkio subjektų grupe, tiekėjų grupe, susidedančia iš UAB Connecto Lietuva, AS Connecto Eesti, AS Empower ir UAB „Empower – Fidelitas“. Priimta Sutarties suma  – 17 350 000,00  Eur  be PVM, (20 993 500,00  Eur su PVM).
2. Patvirtinti esmines „330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba“ projektavimo ir  rangos darbų sutarties sąlygas:
2.1. Bendrosios sąlygos – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.).
2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statyba.
2.3. Darbų atlikimo terminas – Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-02-01.
Darbų etapai:  
I etapas (per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus;
II etapas (iki 2025-02-01) – parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktus.
2.4. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
2.5. Priimta Sutarties suma yra pasiūlymo vertė pagal pirkimo dokumentų Sutarties kainos detalizaciją.
2.6. Sutarties kainodara ir mokėjimai – sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. 
2.6.1. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:
(A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba
(B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. 
2.6.2. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.
2.7. Atsiskaitymo tvarka – Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
2.8. Rezervas – netaikomas.
2.9. Išankstinis mokėjimas (avansas) – Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas. Bet kuriuo atveju paskutinėje Mokėjimo pažymoje pagal Sutartį atskaitoma visa likusi negrąžinta išankstinio mokėjimo suma, nepriklausomai nuo jos dydžio.
2.10. Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma – nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. 
2.11. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
2.11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) – Rangovas turės pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM). 
2.11.2. Garantinio laikotarpio garantija – Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams 5% nuo sutarties kainos (be PVM).
2.12. Atsakomybė:
2.12.1.  Kompensacija už uždelsimą – Už I etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.
2.12.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.4. Bauda už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti programą  ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. 
2.12.5. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų  derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.
2.12.6. Bauda nustačius, kad objekte  yra Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų – 1500 Eur už kiekvieną atvejį. 
2.13. Bendros atsakomybės ribos – Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:
2.13.1. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos;
2.13.2. Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Priimtos sutarties sumos;
2.13.3. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos.
3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – priimtos sutarties sumos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 520 500 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. spalio 26 d. valdybos sprendimui Nr. 5 (protokolo Nr. 25)
 
Siūlomas sprendimas:
  1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui, sudarant „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai“ projektavimo ir rangos darbų sutartį su ūkio subjektų grupe, kurią sudaro akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ ir UAB „Litenergoservis“.
    Priimta Sutarties suma – 46 930 000,00  Eur  be PVM, (56 785 300,00  Eur su PVM).
2. Patvirtinti esmines „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai“ projektavimo ir  rangos darbų sutarties sąlygas:
2.1. Bendrosios sąlygos – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.).
2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbai.
2.3. Darbų atlikimo terminas – Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-05-01.
Darbų etapai:  
I etapas (per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus;
II etapas (iki 2025-05-01) –  parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktus.
2.4. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
2.5. Priimta Sutarties suma yra pasiūlymo vertė pagal pirkimo dokumentų Sutarties kainos detalizaciją.
2.6. Sutarties kainodara ir mokėjimai – sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. 
2.6.1. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:
(A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba
(B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. 
2.6.2. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.
2.7. Atsiskaitymo tvarka – Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
2.8. Rezervas – netaikomas.
2.9. Išankstinis mokėjimas (avansas) – Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas. Bet kuriuo atveju paskutinėje Mokėjimo pažymoje pagal Sutartį atskaitoma visa likusi negrąžinta išankstinio mokėjimo suma, nepriklausomai nuo jos dydžio.
2.10. Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma – nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. 
2.11. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
2.11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) – Rangovas turės pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Garantijos dydis turi būti 10% Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM). 
2.11.2. Garantinio laikotarpio garantija – Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams 5% nuo sutarties kainos (be PVM).
2.12. Atsakomybė:
2.12.1.  Kompensacija už uždelsimą – Už I etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą – 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.
2.12.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
2.12.4. Bauda už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti programą  ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. 
2.12.5. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų  derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.
2.12.6. Bauda nustačius, kad objekte  yra Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų  – 1500 Eur už kiekvieną atvejį. 
2.13. Bendros atsakomybės ribos – Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:
2.13.1. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos;
2.13.2. Rangovo atsakomybė už vėlavimus neviršys 10% Priimtos sutarties sumos;
2.13.3. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos.
3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – priimtos sutarties sumos – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 1 407 900 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, 202 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu
 
Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 16 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
 
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
 
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
 
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 16 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
 
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
 
Pridedama:
 
  1. Bendrasis balsavimo biuletenis.
 
Į viršų