Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2021 12 01

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2021 12 01

 
Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. gruodžio 1 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2021 m. gruodžio 1 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2021 m. gruodžio 1 d. 9.55 val.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2021 m. lapkričio 24 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
 
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. lapkričio 3 d. valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 26)
 
Siūlomas sprendimas:
 
 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai sutartį su Siemens Energy Oy Lithuanian branch, juridinio asmens kodas 305427888, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16C, 03163, Vilnius, Lietuva ir Siemens Energy Global GmbH & Co KG, juridinio asmens kodas HRA111200, kurios registruota buveinė yra Freyesleben g. 1, 91058, Erlangen, Vokietija (tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu).
 
 1. Patvirtinti esmines „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai sutarties sąlygas (pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)):
 
2.1. Sutarties šalys – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, iš vienos pusės, ir
 • Siemens Energy Oy Lithuanian branch, juridinio asmens kodas 305427888, kurios registruota buveinė yra J. Jasinskio g. 16C, 03163, Vilnius, Lietuva;
 • Siemens Energy Global GmbH & Co KG, juridinio asmens kodas HRA111200, kurios registruota buveinė yra Freyesleben g. 1, 91058, Erlangen, Vokietija;
2.2.Sutarties objektas – Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES projektavimo, gamybos ir įrengimo darbai.
2.3. Sutarties galiojimo terminas – iki visiško darbų atlikimo arba sutarties nutraukimo;
            Darbų atlikimo terminai:
 1. Alytaus TP – 22 mėn. nuo sutarties pasirašymo;
 2. Telšių TP – 22 mėn. nuo sutarties pasirašymo;
 3. Neries TP – 2024-11-30.
 4. Sutartyje numatyta (a), (b), (c) papunkčiuose nurodytų terminų pratęsimo galimybė (12 mėn.), jeigu bus reikalinga atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.
2.4. Sutarties kaina: SK įrengimo sutartis – 87 749 947 Eur be PVM;
 • Sutarties kainodara – fiksuota kaina su peržiūra.
 • Atsiskaitymo tvarka: avansas sumokamas per 30 dienų nuo išankstinio mokėjimo garantijos gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros. Bus mokama pagal etapus. Kiekvieno etapinio mokėjimo dydis bus nustatytas kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:
Eil. Nr.
Mokėjimo dalis
Priimtos Sutarties sumos % dalis
0
Avansas
10
1
Techniniai projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai
5
2
Užsakytas sinchroninis kompensatorius ir galios transformatorius darbų grupėms 2.1-2.3:
 
2.1
- Alytaus TP
10
2.2
- Telšių TP
10
2.3
- Neries TP
10
3
Atvežti ir sumontuoti sinchroniniai kompensatoriai ir galios transformatoriai darbų grupėms 3.1-3.3:
 
3.1
- Alytaus TP
7
3.2
- Telšių TP
7
3.3
- Neries TP
6
4
Įrengti SK ir galios transformatoriai darbų grupėms 4.1-4.3
 
4.1
- Alytaus TP
7
4.2
- Telšių TP
7
4.3
- Neries TP
6
5
Pabaigta projekto Darbų Grupė
 
5.1
- Alytaus TP
9
5.2
- Telšių TP
9
5.3
- Neries TP
7
 
 • Rezervas – netaikomas;
 • Kainodaros taisyklės SK įrengimo sutarties 2 priedas: “yra skirtos apskaičiuoti Papildomų darbų bei atsisakomų darbų kainą, atitinkamai pakoreguoti Sutarties kainą, padarius Pakeitimą, taip pat perskaičiuoti Sutarties kainą, atsižvelgiant į Įstatymų pakeitimus (Sutarties sąlygų 13.7 punktas [Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo]) ir Sutarties kainos pakeitimus (Sutarties sąlygų 13.8 punktas [Pataisymai dėl kainos pakeitimo])”;
2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės – Sutarties įvykdymas užtikrinamas užsakovui priimtino banko pirmo pareikalavimo, besąlyginėmis ir neatšaukiamomis garantijomis:
   (a) išankstinio mokėjimo garantija – lygi avansinio mokėjimo sumai (10 proc. nuo sutarties kainos).
            (b) Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
            (c) garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo garantija:
                               pirmus metus – 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM;
                               antrus ir trečius metus – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
2.6. Netesybos (delspinigiai ir baudos) ir nuostoliai:
 1. Netesybos už vėlavimą pašalinti darbų kokybės trūkumus: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;
 2. Netesybos už elektros įrenginių atjungimą ar suplanuoto atjungimo laiko pakeitimą dėl rangovo kaltės: 10 000 Eur bauda už kiekvieną tokį  atvejį kiekvienam atjungtam įrenginiui;
 3. Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl sistemos prieinamumo nevykdymą dydis: 10% nuo Sutarties sumos (be PVM);
 4. Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl garantuojamų sistemos nuostolių nevykdymą dydis: 10% nuo Sutarties sumos (be PVM);
 5. Netesybos už įsipareigojimo organizuoti telekonferencijas ir gyvus susitikimus nevykdymą: už 1 000 Eur bauda kiekvieną pažeidimo atvejį;
 6. Netesybos už įsipareigojimų dėl kelių dulkėtumo nevykdymą: 1 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį;
 7. Netesybos už darbų eigos ataskaitos nepateikimą ir/ar nesuderinimą: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną;
 8. Netesybos už įsipareigojimų, susijusių su alkoholiniais gėrimais ir narkotinėmis medžiagomis, nesilaikymą: 1500 eurų bauda už kiekvieną nesilaikymo atvejį;
 9. Netesybos už vėlavimą pateikti programą: 10 000 eurų bauda už vėlavimą pateikti pradinę programą. 1 000 eurų delspinigiai už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 50 000 eurų;
 10. Kompensacija už uždelsimą: Netesybos už galutinių Darbų atlikimo terminų (Baigimo laiko) kiekvienoje pastotėje praleidimą – 0,04% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; netesybos už Darbų atlikimo terminų (išskyrus galutinių darbų atlikimo terminus) praleidimą – 0,01% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 10% nuo Sutarties kainos be PVM. 10% nuo Sutarties kainos (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą;
 11. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;
 12. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką: 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį;
 13. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus: 0,04% nuo vėluojamos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.
 14. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius ir neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės, išskyrus FIDIC geltonojoje knygoje numatytas išimtis.
 15. Ribos šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį: bendra rangovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos; bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Sutarties kainos.
 
 1. Papildomo atlygio dydžiai: Rangovui tinkamai atlikus ir Sutartyje numatyta tvarka užbaigus bei perdavus Užsakovui pagal Perėmimo pažymą Alytaus TP ir Telšių TP Grupių Darbus, taip pat gavus šių abiejų Grupių Darbų statybos užbaigimo aktus anksčiau nei nustatytas pirminis šių abiejų Grupių Darbų atlikimo terminas (Baigimo laikas), Užsakovas už kiekvieną pilną ankstesnį Darbų atlikimo mėnesį (skaičiuojant nuo datos, kada Rangovas gavo abu statybos užbaigimo aktus, iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (Baigimo laiko)) moka Rangovui šioje pastraipoje nustatyto dydžio papildomą atlygį: tačiau ne daugiau kaip už 4 mėnesius.
(a) atlikus  Darbus 1 (vienu) mėnesiu anksčiau – 500 000,00 Eur;
(b) atlikus Darbus 2 (dviem) mėnesiais anksčiau – 1 000 000,00 Eur;
(c) atlikus Darbus 3 (trimis) mėnesiais anksčiau – 1 500 000,00 Eur;
(d) atlikus Darbus 4 (keturiais) mėnesiais anksčiau – 2 000 000,00 Eur.
 
 1. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 4% (t.y. 3509997,88 Eur be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
 
 1. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 4 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, 202 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu
 
Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
 
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
 
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
 
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
 
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
 
Pridedama:
 
 1. Bendrasis balsavimo biuletenis.
 
 
LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu
 
Į viršų