Energetikos sistema

Įrengtoji galia

2016 m. sausio 1 d. Lietuvos elektros sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 3558 megavatų (MW). 
 
Lentelėje pateikiamos įrengtos elektrinių galios (MW):
 
Įrengtoji galia 2016.01.01  
Šiluminės elektrinės 1910
Lietuvos elektrinė 1045
Vilniaus elektrinė 3 360
Kauno termofikacijos elektrinė 170
Panevėžio elektrinė 35
Petrašiūnų elektrinė 8
Įmonių elektrinės 292
Hidroelektrinės 1028
Kauno hidroelektrinė 101
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 900
Hidroelektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 27
Vėjo elektrinės 438
Vėjo elektrinės prijungtos prie perdavimo tinklo 366
Vėjo elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 72
Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai 181
Biokuro elektrinės 108
     Biomasės elektrinės 57
     Biodujų elektrinės 30
     Atliekų elektrinės 21
Saulės elektrinės  73
VISO: 3558
 
Į viršų