Energetikos sistema

Įrengtoji galia

2014 m. sausio 1 d. Lietuvos elektros sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 4304 megavatų (MW). 
 
Lentelėje pateikiamos įrengtos elektrinių galios (MW):
 
Įrengtoji galia 2014.01.01  
Šiluminės elektrinės  
Lietuvos elektrinė 1955
Vilniaus elektrinė 2 12
Vilniaus elektrinė 3 360
Kauno termofikacijos elektrinė 170
Panevėžio elektrinė 35
Orlen Lietuva elektrinė 160
Petrašiūnų elektrinė 8
Klaipėdos elektrinė 11
Lifosos elektrinė 37
Achemos elektrinė 75
Kitos elektrinės 23
Hidroelektrinės  
Kauno hidroelektrinė 101
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 900
Hidroelektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 27
Vėjo elektrinės  
Vėjo elektrinės prijungtos prie perdavimo tinklo 223
Vėjo elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 59
Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai  
Vilniaus elektrinė 2 17
Fortum Klaipėda elektrinė 20
Šiaulių elektrinė 11
Biokuro elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 33
Saulės elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 68
VISO: 4304
 
Į viršų