Energetikos sistema

Įrengtoji galia

2018 m. sausio 1 d. Lietuvos elektros sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 3666 megavatus (MW). 
 
Lentelėje pateikiamos įrengtos elektrinių galios (MW):
 
Įrengtoji galia 2018.01.01  
Šiluminės elektrinės 1910
Lietuvos elektrinė 1045
Vilniaus elektrinė 3 360
Kauno termofikacijos elektrinė 170
AB "Orlen Lietuva" elektrinė 160
Panevėžio elektrinė 35
Kitos šiluminės elektrinės 140
Atliekas deginančios elektrinės 22
Hidroelektrinės 1028
Kauno hidroelektrinė 101
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 900
Hidroelektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 27
Vėjo elektrinės 521
Vėjo elektrinės prijungtos prie perdavimo tinklo 433
Vėjo elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 88
Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai 184
Biokuro elektrinės 102
     Biomasės elektrinės 62
     Biodujų elektrinės 40
Saulės elektrinės  82
VISO: 3666
 
Į viršų