Energetikos sistema

Titulinis puslapis > Energetikos sistema > Elektros energetikos sistemos informacija > Elektros gamybos ir vartojimo balanso duomenys

Elektros gamybos ir vartojimo balanso duomenys

2017 m. nacionalinio elektros energijos gamybos ir vartojimo balanso duomenys rodo, kad per metus elektros energijos suvartojimas Lietuvoje išaugo 2,8 proc. iki 10,760 mlrd. kilovatvalandžių. Tai didžiausias elektros suvartojimas nuo 1992-ųjų. 
Per 2017 metus Lietuvoje pagaminta 3,866 mlrd. kilovatvalandžių elektros – tai 2,7 proc. mažiau nei 2016 metais. Pateikiame ir 2018 metų pirmų trijų ketvirčių rezultatus:
 
Lietuvos nacionalinio elektros energijos gamybos ir vartojimo balanso duomenys
 
TWh / 1 TWh (teravatvalandė) = 1 mlrd. kWh (kilovatvalandžių)
2018 m 
I-III ketv.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.
Elektros energijos gamyba (Neto)
2,436 3,866
3,973
4,598
4,054
Šiluminės elektrinės
0,499 0,845
1,385
2,321
1,931
Kruonio HAE
0,372 0,574
0,568
0,667
0,681
Hidroelektrinės
0,347 0,573
0,45
0,346
0,394
Vėjo elektrinės
0,822 1,357
1,131
0,807
0,636
     Vėjo elektrinės perdavimo tinkle
0,719 1,191
0,987
0,654
0,515
     Vėjo elektrinės skirstomajame tinkle
0,103 0,166
0,143
0,153
0,121
Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai
0,396 0,516
0,44
0,459
0,411
     Elektrinės, kūrenamos biomase    
0,170 0,244
0,217
0,221
0,19
     Elektrinės, kūrenamos biodujomis
0,100 0,129
0,1
0,073
0,057
     Saulės energijos elektrinės
0,073 0,067
0,067
0,073
0,073
     Atliekų deginimo elektrinės
0,053 0,076
0,056
0,091
0,091
Komercinis sistemos balansas (-Importas/+eksportas)
-6,991 -8,677
-8,275
-7,208
-7,623
     Importas
9,054 11,168
10,101
7,46
7,779
     Eksportas
2,063 2,490
1,827
0,252
0,156
Bendras elektros energijos poreikis Lietuvoje
9,427 12,543
12,247
11,806
11,677
     Kruonio HAE užkrovimas
0,530 0,817
0,814
0,945
0,961
Bendras elektros energijos suvartojimas Lietuvoje
8,897 11,726
11,434
10,861
10,715
     Tinklų technologinės sąnaudos
0,740 0,966
0,965
0,845
0,87
Galutinis elektros energijos suvartojimas Lietuvoje 8,157 10,760 10,468 10,015 9,844
     Pramonė
3,173 4,203
4,044
3,909
3,788
     Transportas
0,077 0,100
0,1
0,097
0,101
     Žemės ūkis
0,194 0,262
0,251
0,232
0,237
     Gyventojai
2,102 2,838
2,775
2,66
2,656
     Paslaugos ir kiti vartotojai
2,611 3,357
3,297
3,118
3,063
 
Galutinis elektros energijos suvartojimas – tai Lietuvoje pagaminta ir į šalį importuota elektros energija, atėmus iš jos elektros eksportą, elektrą, skirtą užkrauti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir elektrą, reikalingą technologinėms elektros perdavimo ir skirstomojo tinklų reikmėms.
 
Į viršų