Tinklo plėtra

Viešosios konsultacijos

 
Siekdami užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir efektyvias investicijas į elektros perdavimo įrenginius, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB kviečia dalyvauti viešoje konsultacijoje dėl ruošiamų standartinių techninių reikalavimų 400-110 kV įtampos oro linijų polimeriniams strypiniams izoliatoriams.
Kviečiame aktyviai dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl ruošiamų standartinių techninių reikalavimų bei pareikšti savo nuomonę.
Suinteresuotų asmenų pasiūlymų ar pastabų, pateiktų užpildžius pastabų lentelę, laukiame iki 2019 m. lapkričio 20 d. imtinai, el. pašto adresu: info@litgrid.eu.
 
Į viršų