Tinklo plėtra

Viešosios konsultacijos

 
Siekdami užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir efektyvias investicijas į elektros perdavimo įrenginius, Lietuvos elektros perdavimo operatorius LITGRID AB kviečia dalyvauti viešoje konsultacijoje dėl atnaujinamų standartinių techninių reikalavimų (techninio projekto techninių specifikacijų formoje) 400, 330 ir 110 kV matavimo transformatoriams.
Kviečiame aktyviai dalyvauti viešoje konsultacijoje dėl atnaujinamų standartinių techninių reikalavimų bei pareikšti savo nuomonę.
 
Suinteresuotų pusių pastabų, pateiktų užpildžius pastabų lentelę, laukiame iki 2019-12-05 imtinai el. pašto adresu: info@litgrid.eu.
 
Į viršų