Tinklo plėtra

Vilnius - Neris

Informacija visuomenei apie investicijų projektą „Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba” (nauja - informacija apie PAV)
 
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ „NAUJOS 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS VILNIUS– NERIS STATYBA“  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02123, mob. +370 687 93476, info@litgrid.eu, www.litgrid.eu.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas tel.+370 37 323209, +370 698 29606, ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt.
PŪV pavadinimas ir vieta: Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos teritorijoje ir Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių, Juodšilių, Marijampolio, Rukainių, Šatrininkų, Mickūnų, Lavoriškių, Bezdonių ir Nemenčinės seniūnijų teritorijoje.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą:  Aplinkos apsaugos agentūra.
Pasiūlymų dėl PŪV PAV teikimo terminas: pasiūlymus galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, j.paplauskiene@ardynas.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt.
 
PAV programa ir 1, 2.1, 2.2, 2.3 priedai pateikti žemiau.
 
Informacija paskelbta 2020-01-23
 
 

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ NAUJOS 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS (EPL) VILNIUS-NERIS VYSTYMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITĄ IR VYSTYMO PLANO KONCEPCIJĄ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-208 patvirtintu Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašu,  parengti „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba“  vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir vystymo plano koncepcija.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-VT-41-18-500.
Plano rengimo pagrindas: vadovaujantis Vilniau rajono savivaldybės tarybos  2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. T3-279 “Dėl vietovės lygmens inžinerinės Infrastruktūros (Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo plano rengimo” pradėtas rengti INVESTICIJŲ PROJEKTAS „NAUJOS 330 kV EPL VILNIUS-NERIS STATYBA”- SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija
Planavimo tikslai: parengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.) vystymo planą (toliau – Vystymo planas), plėtoti energetikos sistemą ir numatyti jos plėtrai reikalingą trasą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu
interneto svetainė: www.litgrid.lt
Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.:  +370 687 93476, El. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu
 
Informacija paskebta 2019-11-29
 
 
Į viršų