Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Žemės savininkams

Titulinis puslapis > Žemės savininkams > Servitutai > Įstatymu nustatytas servitutas

Įstatymu nustatytas servitutas

Esamoms aukštos įtampos elektros linijoms galioja įstatyminis servitutas, kuris leidžia elektros perdavimo sistemos operatoriui „Litgrid“ netrukdomai vykdyti tinklo priežiūrą ir eksploataciją linijos trasoje.
 
Servitutų kompensavimas
 
Kompensacijos už nustatytą žemės servitutą apskaičiuojamos vadovaujantis Maksimalaus dydžio vienkartinės  kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta 2018 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 725 (toliau – Metodika).
  
Metodikoje numatyta, kad už Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu nustatytą žemės servitutą (jeigu už jį dar nebuvo atlyginta) kompensacija žemės savininkammokama pagal Metodikos 16 punktą. Maksimali vienkartinė kompensacija lygi 10 proc. sklypo dalies, kuriai nustatytas servitutas, nurodytos rinkos vertės, kurią 2017 m. skelbė Registrų centras. Toks dydis pasirinktas, atsižvelgus į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktą šių kompensacijų vertinimą.
 
Prašymus kompensacijoms gauti elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ priima raštu, siunčiant paštu adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, arba siunčiant elektroninio pašto adresu info@litgrid.eu.
 
Kas gali gauti kompensaciją?
 
Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti tie žemės sklypų savininkai bei valstybinės žemės patikėtiniai, kurių valdomiems žemės sklypams elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ naudai įstatymu yra nustatytas žemės servitutas, t. y kurių sklypas (jo dalis) patenka į esamo elektros perdavimo tinklo (110 kV ir aukštesnės įtampos) apsaugos zoną (jeigu už servitutą dar nebuvo atlyginta).
 
Pamatyti preliminarų elektros perdavimo linijų išdėstymą ir jų apsaugos zonas galima Registrų centro interaktyviame žemėlapyje REGIA.
 
Informacija dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo (LRKT) sprendimo
 
LRKT 2020 m. liepos 8 d. priėmė sprendimą byloje Nr. 3/2019 „Dėl kompensacijos už naudojimąsi įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytais servitutais apskaičiavimo“ (toliau – Sprendimas), pasisakydamas dėl Metodikoje patvirtintos maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos nuostatų atitikties Konstitucijai. Konkrečiai buvo vertinamas 16 Metodikos punktas, kuriame įtvirtinta formulė, pagal kurią apskaičiuojama maksimali vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu. 
 
Pagal Sprendimą:
 
Konstitucijai neprieštarauja Metodikos 16 punkte nustatytas kompensacijų apskaičiavimas, taikomas tuo atveju, jei asmenys nuosavybės teises įgijo iki 2004 m. ir su atitinkamais nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimais, atsiradusiais prieš šiems asmenims įgyjant nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą. Kitaip tariant, asmenims, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės teises į žemės sklypą įgijo po to, kai jame buvo nutiesti elektros tinklai ar pastatyti kiti elektros įrenginiai, kompensacijų apskaičiavimas nesikeičia.
 
Šiuo atveju pateikti prašymai nagrinėjami įprasta tvarka, o asmenims, kuriems iki Sprendimo priėmimo buvo apskaičiuota vienkartinė kompensacija, ji nebus perskaičiuojama.
 
Metodikos 16 punkte nustatytas kompensacijų apskaičiavimas, taikomas tuo atveju, jei asmenys nuosavybės teises įgijo iki 2004 m., tačiau prieš tai, kai nustatyti atitinkami nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimai, prieštarauja Konstitucijai. Todėl asmenų, kurie nuosavybės teises į žemės sklypą įgijo iki 2004 m., bet prieš tai, kai ten nutiesti elektros tinklai, prašymų nagrinėjimas šiuo metu yra sustabdomas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 
Šių prašymų nagrinėjimas bus atnaujintas įsigaliojus reikalingiems teisės aktų pakeitimams. Dėl kompensacijų, mokamų atlyginti nuostoliams, patirtiems dėl sunaikintų pasėlių, sodinių, iškirsto miškobus sprendžiama Vyriausybei nustačius šių kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.
 
Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją?
 
Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą žemės servitutą išmokama pagal žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio operatoriui „Litgrid“ pateiktą prašymą.
  
Pateiktame prašyme turi būti nurodyta:
 
1. Žemės sklypo savininko (jo atstovo):
a) jei kreipiasi fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris)
b) jei kreipiasi juridinis asmuo ar organizacija, užsienio organizacija, neturinti juridinio asmens statuso:  teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė.
2. Žemės sklypo adresas (pateikiamas, jeigu yra).
3. Žemės sklypo unikalus numeris ir (ar) kadastro numeris.
 
Pavyzdines prašymo formas galite rasti žemiau, apačioje.
  
Jeigu prašymas teikiamas pagal atstovavimą ar prašymą teikia žemės sklypo bendraturtis ir yra nustatyta žemės sklypo naudojimo tvarka, kartu su prašymu pridedamas įgaliojimas ir/ar žemės naudojimo tvarka bei žemės sklypo naudojimo tvarkos planas.
 
Kai žemės sklypas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, operatoriui pateikiamas visų bendraturčių prašymas ar vieno (kelių) iš bendraturčių prašymas. Vienkartinė kompensacija žemės sklypo bendraturčiui apskaičiuojama proporcingai bendraturčio turimai žemės daliai.
 
Per kiek laiko bus paskaičiuota ir išmokėta kompensacija?
 
Kompensacija bus išmokėta ne vėliau nei per dvejus metus nuo teisingai užpildyto prašymo pateikimo.
 
Jeigu Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nėra įrašytos žemės sklypui taikytinos elektros tinklų apsaugos zonos , prašymo nagrinėjimas bus stabdomas. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, elektros tinklų apsaugos zonos įrašymą į NTR gali atlikti pats žemės sklypo savininkas arba „Litgrid“:
 
1. Įrašymą organizuoja žemės sklypo savininkas (dokumentų parengimo ir įrašymo išlaidas padengia pats).
2. Įrašymą organizuoja Litgrid (dokumentų parengimo ir įrašymo išlaidas padengs „Litgrid“ ar kita atsakinga institucija).
 
Kodėl reikia elektros tinklų apsaugos zonas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą?
 
Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas apie elektros tinklų apsaugos zonas yra būtina sąlyga siekiant tiksliai įvertinti pagal įstatymą nustatyto servituto, už kurį mokama vienkartinė kompensacija, plotą.
  
Jeigu Jums iškilo klausimų, reikia papildomos informacijos ar pageidaujate asmeninės konsultacijos: tel. 8 707 02292, el. p. servitutai.info@litgrid.eu
 
Pavyzdines prašymo formas rasite čia:
 
 
 
 
Prašymus kompensacijoms gauti elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ priima raštu, siunčiant paštu adresu K.G.E. Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, arba elektroniniu paštu adresu info@litgrid.eu.
 
Į viršų