Apie Litgrid

Parama

Skiriant paramą atsižvelgiama į bendruomenių, kurių aplinkoje įmonė veikia ir įgyvendina plėtros projektus, poreikius. 
 
Visus sprendimus dėl paramos skyrimo Stebėtojų tarybai pritarus priima „Litgrid“ valdyba. Gauti paramos prašymai nagrinėjami vieną kartą per metus kartu su tuo metu svarstomu klausimu dėl įmonės pelno skirstymo projekto.
 
„Litgrid“ paramą gali skirti: a) Projektams skirtiems plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių aplinkoje Bendrovė dirba, taip pat kitomis visuomenės grupėmis, kurių interesus paliečia įmonė, vykdydama savo veiklą; b) Švietimo veikloms, studentams, studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su įmonių grupės veikla.
 
2017-2018 metais bendrovė paramos neskyrė.
 
Atnaujinta 2019-02-18
 
Į viršų