Apie Litgrid

Paslaugų pirkimai

Jūros dugno tyrimų kabelio tiesimui konsultacinių paslaugų pirkimas (perka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spolka Akcyjna). Nuoroda į Pirkimą: https://przetargi.pse.pl/open-preview-auction.html/55953/marine-survey-consultant - Negyvenamųjų administracinių patalpų, esančių Klaipėdos mieste, nuomos pirkimas 212.4 kb Dokumentų valdymo sistemos Doclogix aptarnavimo paslaugos 272.94 kb Intraneto svetainės įdiegimas 238.42 kb Skelbimų publikavimo žiniasklaidoje ir žiniasklaidos planavimo agentūrų paslaugos 273.56 kb Interneto svetainių vystymo paslaugos 271.97 kb Duomenų bazių valdymo sistemos Oracle techninė priežiūra 241.61 kb Radijo relinių ryšio linijų (RRL) priežiūros paslaugos 240.33 kb Ginkluotos fizinės saugos paslaugos ir reagavimo į apsauginės signalizacijos suveikimus LITGRID AB objektuose bei objektų apsaugos paslaugos 244.71 kb Skirtosios ryšio linijos duomenų perdavimo paslaugos 239.29 kb Projektų valdymo informacinės sistemos palaikymo paslaugos 245.35 kb Apskaitos ir verslo valdymo sistemos SCALA priežiūros ir vystymo paslaugos 240.08 kb Tarnybinių kelionių organizavimas 375.83 kb 330/110 kV TP vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos 246.93 kb Patalpų remonto ir priežiūros paslaugos 239.69 kb Dispečerinio valdymo sistemos atvaizdavimo sistemos, tinklo kietųjų diskų rezervo bei programinės įrangos (licencijų) pirkimas 39.14 kb Elektros balanso ir sisteminių paslaugų planavimo, valdymo ir ataskaitų sistemos (Statera) priežiūros, vystymo, konsultavimo ir plėtros paslaugos 39.19 kb Apskaitos ir verslo valdymo sistemos Scala priežiūros ir vystymo bei konsultavimo paslaugos 38.76 kb Elektros energijos srautų ir dinaminių procesų skaičiavimo paketo PSS/E ir OPF palaikymo paslaugos 39.13 kb Techninių plotų nuomos paslaugos su jungiamųjų linijų komutacijos paslaugomis 38.54 kb Atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos gamybos prognozavimo paslaugos 38.54 kb LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangos aptarnavimo paslaugos (2017-03-23) 239.29 kb Automobilio nuoma be vairuotojo paslaugų 239.28 kb Oro linijų aeroskenavimo paslaugos 238.82 kb Oro linijų tiksliųjų geodezinių matavimų paslaugos 239.24 kb Perdavimo tinklo 110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimo transformatorių metrologinės patikros paslaugos 247.05 kb Veiklos tobulinimo ir efektyvinimo kultūros vystymo LEAN įrankių pagalba paslaugos 39.11 kb Skirtosios linijos nuomos ir viešojo telefono ryšio paslaugos 241.57 kb Reguliavimo apkrova paslaugų (angl. Demand response services) techninių galimybių studijos parengimo paslaugos 241.2 kb Gelžbetoninių 26 m. tipinių atramų projektavimo paslaugos 240.87 kb Perdavimo Tinklo 330/400/10 kV LitPol keitiklio pastotės priešgaisrinės siurblinės aptarnavimo paslaugos 383.77 kb Darbuotojų ir lankytojų saugos instruktažo filmų sukūrimo paslaugų pirkimas 243.62 kb Įmonės darbuotojų įsitraukimo ir motyvavimo renginio organizavimo paslaugų pirkimas 239.23 kb LITGRID AB veiklos metinės ataskaitos visuomenei renginio organizavimo paslaugų pirkimas 239.09 kb Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo paslaugos 36.16 kb Patalpų ir teritorijos valymo paslaugų (5 regionuose) pirkimas 241.69 kb Klaipėdos TP įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo sumažinimo priemonių įrengimo techninio projekto parengimo paslaugos (2017-01-26) 273.49 kb Dispečerinio balso ryšio sistemos įrangos, jos įdiegimo ir aptarnavimo paslaugos 258.19 kb Informacinės sistemos STATERA vystymo paslaugos 258.66 kb 330/110 kV TP vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (2016-12-28) 272.63 kb Šviesolaidžio priežiūros paslaugos (2016-12-30) 257.55 kb Techninių plotų nuomos paslaugos su jungiamųjų linijų komutacijos paslaugomis 257.67 kb Abonentinio palydovinio ryšio LITGRID AB SAT telefonams paslaugos 419.99 kb Perdavimo tinklo LitPol Link 330/400/10 kV ir NordBalt 330/400/20/10 kV keitiklių pastočių patalpų ir teritorijos valymo paslaugos (2016-12-16) 260.01 kb Pastato Biruliškių km. remonto ir priežiūros paslaugos (2016-12-15) 276.41 kb Perdavimo tinklo LitPol 330/400/10 kV keitiklio pastotės buitinių nuotekų išsiurbimo ir išvežimo paslaugos (2016-12-13) 276.82 kb Taksi paslaugos (2016-12-12) 259.07 kb Technologinio duomenų perdavimo tinklo RAA monitoringo įrenginių atnaujinimo paslaugos (2016-12-09) 259.27 kb Fizinės saugos konsultacinių paslaugų pirkimas (2016-11-07) 258.15 kb LITGRID AB turto draudimo paslaugos (2016-11-03) 257.06 kb Baltijos šalių izoliuoto darbo tyrimo paslaugos (2016-10-31) 258.48 kb 330/110 kV TP vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (2016-10-27) 152.53 kb Administracinių patalpų valymas, įskaitant aprūpinimą higienos priemonėmis, paslaugų pirkimas (2016-10-20) 17.33 kb Šviesolaidžio skaidulos nuomos paslaugos (2016-10-13) 257.14 kb Oro linijų aeroskanavimo paslaugos (2016-10-12) 271.08 kb
Į viršų