Tinklo plėtra

Mūša

330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba
Projekto reikšmė 
Projektas reikalingas sinchronizuojant Baltijos šalių elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos tinklais ir integruojant naują tarpsisteminę nuolatinės srovės jungtį su Lenkija "Harmony Link".
Projekto įgyvendinimas užtikrins perdavimo tinklo patikimumą ir padidins elektros energijos tiekimo saugumą.
 
Darbų kalendorius
2019 m. gruodžio 19 d. sudaryta sutartis dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.
Projektas įgyvendintas bus 2025 m.
 
 
Į viršų