Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Tinklo plėtra

Harmony Link

„Harmony Link“ jungties statyba 
 
Darbų kalendorius
 
2018 m. gruodžio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir PSE vadovai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigoja pradėti naujo Lietuvos ir Lenkijos jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus. Naująją jūrinę jungtį Lietuvos ir Lenkijos atstovai nusprendė pavadinti „Harmony Link“ vardu.
 
2019 m. gruodžio 4 d. pasirašyta sutartis dėl 10 mln. eurų „Harmony Link“ parengiamiesiems darbams:  trasos parinkimo studijai, jūros dugno tyrimams, jungties techninių specifikacijų parengimui bei teritorijų planavimo darbams. Lietuvai šia sutartimi skirta 4 mln. eurų. Gruodžio 20 d. sudaryta sutartis dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.
 
2020 m. sausį parengta trasos studija Baltijos jūroje. Gegužės 26 d. „Litgrid“ ir PSE susitarė dėl bendradarbiavimo tiesiant jungtį. Birželio mėn. pasirašyta sutartis dėl jungties techninių specifikacijų rengimo, spalį – dėl tikslinių konsultacijų techniniais, komerciniais, reguliaciniais klausimais, lapkritį – dėl jūros dugno tyrimų atlikimo. Gruodį Baltijos šalių ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai pasirašė sutartį su Europos Komisija dėl sinchronizacijos finansavimo, kuriuo suteikiama parama ir „Harmony Link“ projektui.
 
Bendra projekto informacija
 
Projekto „Harmony Link“ darbų pradžia  – pirmas žingsnis, numatytas Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo politiniame susitarime, kurį 2018 m. birželio 28 d. pasirašė Europos Komisijos Pirmininkas ir Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos valstybių ir vyriausybių vadovai.
 
Politiniame susitarime numatytas techninis Baltijos šalių sistemų sinchronizavimo scenarijus, kad sinchronizacija iki 2025 m. vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir nutiesiant naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Šį  scenarijų 2018 m. rugsėjo 14 d. patvirtino Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) aukšto lygio grupė. 
 
Maždaug 330 km bendro ilgio 700 MW galios povandeninė ir sausumos aukštos įtampos nuolatinės srovės jungtis „Harmony Link“ sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje. Numatoma statybos darbų pradžia – 2023 m., įjungimas – 2025 m. Iš viso „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys parama iš Europos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“.
 
Teritorijų planavimas
 
Informuojame apie patvirtintą ir įregistruotą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą
 
 
Informuojame apie ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo:
 
 
INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ,,HARMONY LINK JUNGTIES IR 330 KV SKIRSTYKLOS ,,DARBĖNAI‘‘ STATYBA‘‘ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO SPRENDINIAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.
 
Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
 
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.
 
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590 el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu.
 
Vystymo plano rengėjas  - UAB „Urbanistika“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB ,,Kelprojektas’’), Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia vyr. architektė Andželika Kažienė, tel. (8 686) 74252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt, ir Asta Anikėnienė, tel. 8 614 32520, el. p. asta.anikeniene@kelprojektas.lt.
 
Bendra informacija apie projektą: Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 redakcija), nustatyta tvarka atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr)3-110 ,,Dėl pritarimo ypatingos valstybinės elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“  inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai’’ pritarta Vystymo plano koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai jūrinėje dalyje, P1-2_3 alternatyvai žemyninėje dalyje, II (S2) alternatyvai Harmony Link jungties keitiklio ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybai).
 
Susipažinti su parengto Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. gegužes 23 d.:
- Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-47-19-436);
- Rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
 
Informacija apie susipažinimą su parengtais Vystymo plano sprendiniais papildomai paskelbta:
- Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.palanga.lt;
- Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.kretinga.lt;
- Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
- Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.
.
Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 gegužės 24 d:
- Planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius,
- Palangos miesto savivaldybės patalpose (ketvirtame aukšte), adresu  Vytauto g. 112, Palanga;
- Kretingos rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių pr. 29A, Kretinga.
 
Supažindinimo su sprendiniais viešas susirinkimas įvyks:
- 2021 m. gegužės 24 d. 12.00 val. Palangos miesto savivaldybės salėje (ketvirtame aukšte), adresu Vytauto g. 112, Palanga;
- 2021 m. gegužės 24 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės salėje, adresu Savanorių pr. 29A, Kretinga.
 
Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių su Palangos miesto savivaldybės visuomene vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės  24 d. 12.00 val. pagal pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
 
Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių su Kretingos rajono savivaldybės visuomene vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės  24 d. 16.00 val. pagal pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
 
Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta interneto svetainėje www.kelprojektas.lt
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės neatšaukus karantino režimo bei nesušvelninus ribojimų dėl viešų renginių uždarose patalpose, viešas susirinkimas bus vykdomas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. 
 
Pasiūlymus dėl Vystymo plano sprendinių galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais, planavimo iniciatoriui raštu el.paštu: info@litgrid.eu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
 
Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
- fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
- juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
 
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nepriimami.
 
Pridedami dokumentai:
 
 
Infomacija paskelbta 2021-03-12
 

 
INFORMACIJA APIE PRITARIMĄ YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ,,HARMONY LINK JUNGTIES IR 330 KV SKIRSTYKLOS ,,DARBĖNAI‘‘ STATYBA‘‘ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJAI

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr) 3-110 pritarta ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai jūrinėje dalyje, P1-2_3 alternatyvai žemyninėje dalyje, II (S2) alternatyvai Harmony Link jungties keitiklio ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybai).
 
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt
 
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590 el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas  - UAB „Urbanistika“ (nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB ,,Kelprojektas’’), Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą ir SPAV teikia – vyr. architektė Andželika Kažienė, tel. (8 686) 74252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt
 
Planuojama teritorija: Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.
Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. raštu Nr. (22.2-24 Mr) 3-110, Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima čia:
 
 
Informacija paskelbta 2021 m. sausio 27 d.
 

 
INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ,,HARMONY LINK JUNGTIES IR 330 KV SKIRSTYKLOS ,,DARBĖNAI‘‘ STATYBA‘‘ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengta ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija – Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.

Planavimo tikslai – siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt

Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590  el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. jurga.tamkiene@urbanistika.lt

Plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. stefanija.ziliene@urbanistika.lt

Susipažinti su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima čia:
 
 
Pasiūlymus dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės buvo galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nepriimami.

Supažindinimo su Plano koncepcija ir SPAV ataskaita vieši susirinkimai vyko:

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga;
2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės tarybos salėje, Savanorių g. 29A, II aukštas, Kretinga.

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-19-436).
 
Į viršų