Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Tinklo plėtra

Harmony Link

„Harmony Link“ jungties statyba 
Darbų kalendorius
2018 m. gruodžio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir „PSE“ vadovai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigoja pradėti naujo Lietuvos ir Lenkijos jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus. Naująją jūrinę jungtį Lietuvos ir Lenkijos atstovai nusprendė pavadinti „Harmony Link“ vardu.
2019 m. gruodžio 4 d. pasirašyta sutartis dėl 10 mln. eurų „Harmony Link“ parengiamiesiems darbams:  trasos parinkimo studijai, jūros dugno tyrimams, jungties techninių specifikacijų parengimui bei teritorijų planavimo darbams. Lietuvai šia sutartimi skirta 4 mln. eurų.
2019 m. gruodžio 20 d. sudaryta sutartis dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.
Statybų pradžia numatyta 2023 m. 
 
Bendra projekto informacija
Projekto „Harmony Link“ darbų pradžia  – pirmas žingsnis, numatytas Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo politiniame susitarime, kurį 2018 m. birželio 28 d. pasirašė Europos Komisijos Pirmininkas ir Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos valstybių ir vyriausybių vadovai.
Politiniame susitarime numatytas techninis Baltijos šalių sistemų sinchronizavimo scenarijus, kad sinchronizacija iki 2025 m. vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir nutiesiant naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Šį  scenarijų 2018 m. rugsėjo 14 d. patvirtino Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) aukšto lygio grupė Tinklų sinchronizavimo procesą prižiūri Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninė grupė, o kabelio „Harmony Link“ projektą įgyvendins „PSE“ ir „Litgrid“.
  
Techninės charakteristikos
Jungties galingumas 700 MW,  o ilgis - apie 450 km.
 
Teritorijų planavimas
 
INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ,,HARMONY LINK JUNGTIES IR 330 KV SKIRSTYKLOS ,,DARBĖNAI‘‘ STATYBA‘‘ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA
 
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengta ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.
 
Planuojama teritorija  Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.
 
Planavimo tikslai – siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
 
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.
 
Planavimo iniciatorius – LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590  el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu.
 
Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. jurga.tamkiene@urbanistika.lt.
 
Plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. stefanija.ziliene@urbanistika.lt.
 
Susipažinti su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d.:
 
- Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas (http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/elektra/sinchronizacija-su-kontinentine-europa/projekto-planavimas);
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-19-436);
- Plano SPAV dokumentų rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
 
Informacija apie susipažinimą su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:
 
- Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.palanga.lt>Teritorijų planavimas>Teritorijų planavimo viešumas;
- Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt>Teritorijų planavimas ir statyba;
- Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
- Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.
 
Pasiūlymus dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.
 
Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:
 
- fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
- juridiniai asmenys – nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
 
Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.
 
Supažindinimo su Plano koncepcija ir SPAV ataskaita vieši susirinkimai įvyks:
 
2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga;
2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės tarybos salėje, Savanorių g. 29A, II aukštas, Kretinga.
 
Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.
 
Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktas transliacijos nuorodas (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):
 
2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val.:
 
2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val.:
 
Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje www.urbanistika.lt > Naujienos (http://www.urbanistika.lt/lt/articles).
 
Taip pat pažymime, kad viešo susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo susirinkimo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvesta ekstremali padėtis ir/ar karantinas, ir/ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas susirinkimas gali būti vykdomas tik nuotoliniu būdu pagal pateiktas transliacijų nuorodas.
 
Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-19-436).
 
 
Į viršų