Tinklo plėtra

Darbėnai - Bitėnai

330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba
Projekto reikšmė 
Projektas reikalingas sinchronizuojant Baltijos šalių elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos tinklais ir integruojant naują tarpsisteminę nuolatinės srovės jungtį su Lenkija "Harmony Link".
Projekto įgyvendinimas užtikrins perdavimo tinklo patikimumą ir padidins elektros energijos tiekimo saugumą.
 
 
Darbų kalendorius
2019 m. lapkričio 28 d. buvo sudaryta sutartis dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos „Naujos 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai statyba” specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.
Projektas įgyvendintas bus 2025 m.
 
 
Į viršų