Paslaugos

2015 metai

2015 metų galios rezervai
2015 metais antrinį avarinį galios rezervą Sistemai vidutiniškai 200 MW per valandą, galios rezervo kainos viršutinė riba 0,57 Eur/Mwh ir kurį užtinkrins Lietuvos energijos gamyba, AB gamintojas - Kruonio HAE.
Tretinį aktyvios galios rezervą vidutiniškai 270 MW per valandą, galios rezervo kainos viršutinė riba 3,58 Eur/Mwh kurį Sistemai užtikrins Lietuvos energijos gamyba, AB Lietuvos elektrinė.
 
Į viršų