Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Energijos identifikavimo kodai

Energijos identifikavimo kodai

Bendra energijos identifikavimo kodavimo schema reikalinga tam, kad Europos elektros perdavimo sistemos operatoriai ir elektros rinkos dalyviai efektyviai, sklandžiai ir patikimai keistųsi duomenimis. Tam skirti energijos identifikavimo kodai (EIK), kurie išduodami:
- prekybai elektros energija Lietuvoje – vietiniai EIK, tvirtinami vietinio EIK;
- prekybai elektros energija su kitomis šalimis – tarptautiniai EIK, tvirtinami centrinio ENTSO-E biuro.
 
Daugiau informacijos apie identifikuotinų objektų sąrašą bei minimalius reikalavimus siekiant gauti EIK kodą  galite rasti ENTSO-E tinklalapyje
https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic .
 
Kodų suteikimas
 Norint gauti EIK kodą užpildomas žemiau pateiktas prašymas ir siunčiamas el.pašto adresu: lio@litgrid.eu
 
Į viršų