Paslaugos

2016 metai

2016 metais antrinį avarinį galios rezervą sistemai vidutiniškai 400 MW per valandą užtinkrino AB „Lietuvos energijos gamyba“ gamintojas Kruonio HAE. Galios rezervo kainos viršutinė riba 0,82 Eur/MWh.
Tretinį aktyvios galios rezervą vidutiniškai 505 MW per valandą sistemai užtikrino AB „Lietuvos energijos gamyba“ gamintoja AB Lietuvos elektrinė. Galios rezervo kainos viršutinė riba 6,47 Eur/MWh.
 
Į viršų