Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Sistemos balansavimas

Sistemos balansavimas

Elektros perdavimo sistemos operatorius (PSO) yra atsakingas už nacionalinio elektros gamybos ir vartojimo balanso užtikrinimą.
 
Atlikdamas nacionalinio balansavimo funkciją, PSO:
  • pagal rinkos dalyvių elektros energijos vartojimo, gamybos ir tiekimo su kitomis šalimis balanso grafikus sudaro planuojamą sistemos balansą;
  • sutrikimų ir avarijų atveju koordinuoja gamintojų veiksmus;
  • su balansavimo energijos tiekėjais vykdo prekybą balansavimo ir reguliavimo energija;
  • perka elektros energiją, reikalingą elektros energijos sąnaudoms elektros perdavimo tinkle kompensuoti;
  • teikia viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) elektros energetikos sektoriuje.
 
Į viršų