Apie Litgrid

Pirkimai

UAB „Litgrid Power Link Service“, kaip perkančioji organizacija, pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija apie UAB „Litgrid Power Link Service“ vykdomus pirkimus skelbiama įmonės tinklalapyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose skelbiami  leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai”.
Į viršų