Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai

Lentelėse pateikti „Litgrid" grupės audituoti finansiniai rezultatai.
 
2017 m.
2016 m.
2015 m.
Pajamos (tūkst. eurų)
160 188
167 055
100 028
Sąnaudos (tūkst. eurų)
147 240
145 874
97 828
EBITDA (tūkst. eurų)
40 525
49 302
25 857
EBITDA marža (%)
25,3
29,5
25,8
Veiklos pelnas (nuostoliai)
11 794
19 794
1 646
Grynasis pelnas (nuostoliai)
9 585
17 857
1 414
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai
akcijai (eurais)
0,019
0,035
0,003
 
Į viršų