Apie Litgrid

Veikla

„Litgrid“: profesionalumas, bendradarbiavimas, pažanga
AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Mes įgyvendinome strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, o šiuo metu įgyvendiname šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Siekdami įtvirtinti šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą.
 
 
 
„Litgrid“ įmonių grupę sudaro „Litgrid“ AB, UAB „Tetas“
 
„Litgrid“ taip pat valdo šių įmonių akcijas: „LitPol Link“ Sp.z.o.o (Lenkija, 50 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų) ir „Nord Pool“ AS (2 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų bei rotuojantis valdybos narys).
 
Atnaujinta 2019-02-07
 
Į viršų