Tinklo plėtra

Stiklo pastotė

110/10 kV Stiklo TP
Projekto reikšmė
110/10 kV Stiklo pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimas (modernizavimas) prisidės prie elektros energetikos sistemos perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo, vidaus elektros perdavimo tinklo nuoseklaus ilgalaikio atstatymo ir modernizavimo. įsipareigojimų įgyvendinimo.
 
Projekto tikslas
Projekto tikslas – atstatyti  110/10 kV Stiklo pastotės būklę, sumažinti pastotės defektų skaičių, eksploatacines išlaidas ir atjungimo laiką techniniam aptarnavimui bei padidinti nuotoliniu būdų valdomų prijunginių skaičių perdavimo tinkle.
 
Bendra projekto informacija
Rangos darbų vertė – 820 tūkst. Eur be PVM.
 
Darbų kalendorius
Projektą planuojama baigti 2021 m. vasarą.
 
Projekto finansavimas
Iš Europos Sąjungos lėšų projektui skirta finansuoti 386,9 tūkst. eurų. Projektas iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES Regioninės plėtros fondo. 
Į viršų