Sistemos duomenys

Nacionalinė vėjo elektrinių gamyba
MW
val
Rodyti legendą
Faktinė nacionalinė vėjo elektrinių gamyba
Prognozuojama nacionalinė vėjo elektrinių gamyba
/
Spausdinti
Iki 2017.12.29 grafike ir lentelėje atvaizduojami prie perdavimo tinklo prijungtų vėjo elektrinių gamybos duomenys, nuo 2017.12.29 - nacionaliniai vėjo elektrinių gamybos duomenys.