Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID

valdo elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą
Stebėkite sistemos duomenis
133 MW
577 MW
350 MW
Iš ko susideda elektros kaina
2015 sausio 27
Iš ko susideda elektros kaina
Iš ko susideda elektros kaina
Elektros kainą sudaro trys dalys: elektros įsigijimo kaina, elektros transportavimo kaina, mokesčiai ir rinkliavos.
LitPol Link
Planuojama pabaiga - 2015 metai
LitPol Link
LitPol Link
Lietuvos ir Lenkijos elektros tiltas „LitPol Link“ pirmą kartą sujungs Baltijos valstybių ir Europos elektros infrastruktūras bei Lietuvai, Latvijai ir Estijai atidarys vartus į Europos elektros rinką.  
 
Kaip vyksta prekyba elektra laisvoje rinkoje
2015 sausio 27
Kaip vyksta prekyba elektra laisvoje rinkoje
Kaip vyksta prekyba elektra laisvoje rinkoje
Elektrinėse pagaminta elektra pirmiausia patenka į didmeninę prekybą, kur ją siūloma pirkti nepriklausomiems tiekėjams.  Jau trejus metus Lietuvoje prekyba elektra vyksta biržoje „Nord Pool Spot“.
 
NordBalt
Planuojama pabaiga - 2015 metai
NordBalt
NordBalt
Elektros jungtis „NordBalt“ sujungs Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas, leis integruoti Lietuvos elektros rinką į bendrą Baltijos elektros rinką bei užtikrins galimybę Lietuvai prekiauti elektra su Skandinavijos valstybėmis.
 
Kaip elektra atkeliauja iki kiekvieno vartotojo namų
2015 sausio 27
Kaip elektra atkeliauja iki kiekvieno vartotojo namų
Kaip elektra atkeliauja iki kiekvieno vartotojo namų
Elektrinėse pagaminta elektra patenka į aukštos įtampos perdavimo tinklus, o kiekvieną vartotoją pasiekia žemesnės įtampos skirstomaisiais tinklais. Beveik 70 proc. elektros Lietuvoje suvartoja verslas, pramonė, žemės ūkis, likusią dalį – gyventojai. 
Lietuvos integracija į KET
Sinchronizacija
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų sinchroniškas darbas kontinentinės Europos tinkle (toliau- KET) – svarbiausias elektros energetikos sistemos strateginis tikslas įvardytas Nacionalinėje energetikos strategijoje.