Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID

valdo elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą
Stebėkite sistemos duomenis
690 MW
249 MW
22 MW
2016 balandžio 18
Kaip Giedrius draugą pametė šalia aukštos įtampos elektros perdavimo linijos
Kaip Giedrius draugą pametė šalia aukštos įtampos elektros perdavimo linijos
Prie aukštos įtampos elektros įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių, nutrūkus oro linijos laidui prie jo galima artintis ne arčiau kaip 8 metrus. 
LitPol Link
Jungtis, užbaigianti Baltijos jūros regiono elektros žiedą
LitPol Link
LitPol Link
Lietuvos ir Lenkijos elektros tiltas „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Europos elektros infrastruktūras bei Lietuvai, Latvijai ir Estijai atidarė vartus į Europos elektros rinką.  
 
2016 balandžio 18
Kaip Giedrius pametė draugą transformatorių pastotėje
Kaip Giedrius pametė draugą transformatorių pastotėje
Prie aukštos įtampos elektros įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių, draudžiama eiti į elektros pastočių teritoriją ar lipti į elektros atramas. 
NordBalt
Pirmoji Lietuvos elektros jungtis su Šiaurės Europa
NordBalt
NordBalt
Elektros jungtis „NordBalt“ sujungia Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas, leidžia integruoti Lietuvos elektros rinką į bendrą Baltijos elektros rinką bei užtikrina galimybę Lietuvai prekiauti elektra su Skandinavijos valstybėmis.
 
2016 balandžio 18
Kaip Giedrius pametė draugą dirbant lauko darbus
Kaip Giedrius pametė draugą dirbant lauko darbus
Prie aukštos įtampos elektros įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių, o dirbant prie oro perdavimo linijų sunkiosios technikos aukštis negali viršyti 4,5 metro - dėl aukštesnės technikos būtina gauti „Litgrid“ leidimą.
Lietuvos integracija į KET
Sinchronizacija
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų sinchroniškas darbas kontinentinės Europos tinkle (toliau- KET) – svarbiausias elektros energetikos sistemos strateginis tikslas įvardytas Nacionalinėje energetikos strategijoje.