Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Prekyba reguliavimo energija

Prekyba reguliavimo energija

Reguliavimo elektros energija – PSO nurodymu nupirkta bei parduota elektros energija, reikalinga šalies elektros suvartojimo ir gamybos balansavimo funkcijai atlikti. „Litgrid“ organizuoja prekybos reguliavimo elektros energija aukcioną. Jame dalyvauja reguliavimo energijos tiekėjai ir kitų šalių perdavimo sistemų operatoriai, turintys technines galimybes operatyviai keisti elektros energijos gamybos ir vartojimo režimus ir sudarę su „Litgrid“ atitinkamą sutartį. Reguliavimo elektros energijos aukciono metu PSO, naudodamasis visais pateiktais aukciono dalyvių pasiūlymais, teikia nurodymus operatyviai keisti gamybos ar vartojimo režimus, jei nėra išlaikomas sistemos nacionalinis balansas.
 
Reguliavimo elektros energijos aukciono dalyviai 
 1. Akcinė bendrovė „Kauno energija“
 2. UAB Kauno termofikacijos elektrinė
 3. Lietuvos energija, AB
 4. Akcinė bendrovė„ORLEN Lietuva“
 5. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
 6. UAB „VILNIAUS ENERGIJA“
Kaip tapti reguliavimo elektros energijos aukciono dalyviu
Žemiau pateikiama veiksmų seka, kurią turi atlikti perdavimo sistemos operatorius (PSO) LITGRID ir tas juridinis asmuo, kuris nori tapti Reguliavimo aukciono dalyviu/Reguliavimo elektros energijos tiekėju.
 1. Juridinis asmuo turi turėti įgaliotų institucijų išduotą tiekėjo licenciją ar gamybos leidimą.
 2. Juridinis asmuo turi būti sudaręs Balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su PSO.
 3. Juridinis asmuo PSO turi pateikti  prašymą, kurio standartinę formą pateikia PSO.
 4. Juridinis asmuo turi pateikti
 • Generuojančių įrenginių technines charakteristikas (Reguliavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties priedas Nr. 3);
 • Kontaktinių ir įgaliotų asmenų sąrašą (Reguliavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties priedas Nr. 6);
 • Bendrovės rekvizitus.
 1. Gavęs prašymą su 4 punkte nurodyta informacija, PSO per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo datos, paruošia sutartį ir du jos egzempliorius pateikia pasirašyti būsimam Reguliavimo aukciono dalyviui/Reguliavimo elektros energijos tiekėjui.
 2. Reguliavimo aukciono dalyvio/Reguliavimo elektros energijos tiekėjo įgaliotam asmeniui pasirašius sutartis, abu pasirašyti egzemplioriai grąžinami PSO per 2 darbo dienas.
 3. Sutartis įsigalioja sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais, kai sutartį pasirašo PSO. Apie pasirašytą sutartį PSO nedelsiant informuoja Reguliavimo aukciono dalyvį/Reguliavimo elektros energijos tiekėją.
Į viršų