Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Kilmės garantijų suteikimas > Kilmės garantijų suteikimas

Kilmės garantijų suteikimas

Elektros energijos pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių kilmės garantija (AEI KILMĖS GARANTIJA)
 
Pagal LR Seimo 2011 m. gegužės 12 d. įstatymą Nr. XI-1375, kilmės garantija suteikiama vienam energijos vienetui – vienai MWh pagamintai iš atsinaujinančių energijos išteklių. Kiekvienam pagamintos atsinaujinančių išteklių energijos vienetui gali būti išduodama tik viena kilmės garantija. Kilmės garantija turi būti panaudota per 12 mėnesių nuo atitinkamo energijos vienteto pagaminimo momento. Per nurodytą laikotarpį nepanaudota kilmės garantija netenka galios.
 
Kilmės garantija išduodama, siekiant įrodyti galutiniams vartotojams, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekiamos į elektros tinklus, ir šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekiamos į aprūpinimo šiluma sistemą.
 
Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantija (EFEKTYVIOSIOS KOGENERACIJOS KILMĖS GARANTIJA)
 
Išduodama vadovaujantis LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216
 
Daugiau informacijos apie kilmės garantijas rasite ČIA.
 
Į viršų