Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Kilmės garantijų suteikimas > Kilmės garantijų administravimas

Kilmės garantijų administravimas

 
AEI KILMĖS GARANTIJA
 
LITGRID AB pagal LR Energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1-298 patvirtintas taisykles (toliau – AEI kilmės garantijų taisyklės), yra Paskirtoji įstaiga įgaliota atlikti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje funkcijas.
Šių AEI kilmės garantijų taisyklių privalo laikytis elektros energijos gamintojai, elektros energijos tiekėjai, elektros energijos perdavimo sistemos ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai bei kiti rinkos dalyviai, kurie turi išduotas kilmės garantijas, teikia informaciją Paskirtajai įstaigai.
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. AEI Kilmės garantijos išduodamos tik  sistemoje (išskyrus AEI kilmės garantijų taisyklių 16.1. p. nurodytas kilmės garantijas). Dalyvis, siekiantis įsigyti ir/ar panaudoti Lietuvoje išduotas kilmės garantijas turi pateikti prašymą sutarties su Paskirtąja įstaiga sudarymui. Prašymo formą galima rasti čia
 
Nuo 2018 m. birželio mėn. Paskirtoji įstaiga tapo kilmės garantijas išduodančių įstaigų bendradarbiavimo asociacijos nare (Association of Issuing Bodies, AIB). Ši narystė suteikia teisę iš kitos AIB šalies narės importuoti kilmės garantijas naudojantis AIB centrine elektronine kilmės garantijų sistema (AIB HUB). Kilmės garantijų judėjimas naudojantis AIB HUB tai yra laisvas tarpvalstybinis kilmės garantijų judėjimas, kuriuo siekiama suvienodinti kilmės garantijų išdavimą  visoje Europoje, sukuriant vieningas taisykles (Europos energetikos sertifikatų sistema, EECS).  
 
Dalyviai, siekiantys importuoti kilmės garantijas ir/arba importuoti iš kitos AIB šalies narės turi pateikti prašymą ir užpildytą klausimyną (jei kreipiasi ne Lietuvoje registruotas dalyvis) sutarties su Paskirtąja įstaiga sudarymui. 
Prašymo formą galima rasti čia
Klausimyną galite rasti čia (pildyti tik ne Lietuvoje registruotam dalyviui)
Dalyviai, pasirašę sutartis su Paskirtąja įstaiga turi vadovautis Lietuvos domeno protokolu.
 
EFEKTYVIOSIOS KOGENERACIJOS KILMĖS GARANTIJA
 
Kilmės pažymėjimus išduoda arba panaikina AB „Litgrid“, pagal LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216 patvirtintas taisykles (toliau – Efektyviosios kogeneracijos kilmės garantijų taisyklės).
Efektyviosios kogeneracijos kilmės garantijų taisyklės yra privalomos elektros energijos gamintojams, gaminantiems elektros energiją kogeneracijos proceso metu ir norintiems įgyti kilmės pažymėjimus, bei elektros perdavimo sistemos operatoriui.
 
KILMĖS GARANTIJŲ TEISĖS AKTŲ REGULIAVIMAS:
 
 
Į viršų