Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID

valdo elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą
Stebėkite sistemos duomenis
349 MW
264 MW
336 MW
2017 vasario 6
„LitPol Link“, suvienijusi Lietuvą ir Lenkiją
„LitPol Link“, suvienijusi Lietuvą ir Lenkiją
LitPol Link
Jungtis, užbaigianti Baltijos jūros regiono elektros žiedą
LitPol Link
LitPol Link
Lietuvos ir Lenkijos elektros tiltas „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Europos elektros infrastruktūras bei Lietuvai, Latvijai ir Estijai atidarė vartus į Europos elektros rinką.  
 
2017 vasario 3
„NordBalt“ – didesnis energetinis saugumas
„NordBalt“ – didesnis energetinis saugumas
NordBalt
Pirmoji Lietuvos elektros jungtis su Šiaurės Europa
NordBalt
NordBalt
Elektros jungtis „NordBalt“ sujungia Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas, leidžia integruoti Lietuvos elektros rinką į bendrą Baltijos elektros rinką bei užtikrina galimybę Lietuvai prekiauti elektra su Skandinavijos valstybėmis.
 
2018 birželio 14
Europos tarpvalstybinis einamosios dienos (XBID) sprendimas ir 10-ties regioninių įgyvendinimo projektų sėkminga veiklos pradžia
Europos tarpvalstybinis einamosios dienos (XBID) sprendimas ir 10-ties regioninių įgyvendinimo projektų sėkminga veiklos pradžia
Europos tarpvalstybinis einamosios dienos (XBID) sprendimas ir 10-ties regioninių įgyvendinimo projektų sėkminga veiklos pradžia
Lietuvos integracija į KET
Sinchronizacija
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų sinchroniškas darbas kontinentinės Europos tinkle (toliau- KET) – svarbiausias elektros energetikos sistemos strateginis tikslas įvardytas Nacionalinėje energetikos strategijoje.