400 kV elektros perdavimo tinklas Švedijoje

400 kV Nybro transformatorių pastotė

NordBalt jungties nuolatinės srovės keitiklis

Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis elektros kabelis. Ilgis – apie 400 km. Jungties galia – 700 MW

NordBalt jungties nuolatinės srovės keitiklis

330/110/10 kV Klaipėdos transformatorių pastotė

330 kV elektros perdavimo tinklas Lietuvoje
Į viršų

„NordBalt“ - 2015 m. pradėjusi veikti jungtis tarp Lietuvos ir Švedijos užtikrina elektros energijos šaltinių įvairovę, pirmaisiais jungties veiklos metais nulėmusią iki 30 proc. sumažėjusią elektros energijos kainą.
Strateginį elektros energetikos projektą įgyvendino Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorius „Svenska Kraftnät“. 
 
„NordBalt“ projekto tikslas – nutiesti tarpsisteminę elektros jungtį tarp Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemų. Jungties ilgis – apie 450 km, galia – 700 MW. Šią jungtį sudaro aukštos įtampos nuolatinės srovės povandeninis ir požeminis kabeliai bei keitiklių stotys Lietuvoje ir Švedijoje. Šio strateginio projekto neatsiejamos dalys yra Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcija, kuri baigta 2014 m. gruodį, ir 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda–Telšiai, kuri sėkmingai įjungta 2014 metų spalio viduryje. 
 
 
  • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis kabelis. Kabelio ilgis: apie 400 km
  • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Lietuvos pusėje). Kabelio ilgis: 13 km
  • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Švedijos pusėje). Kabelio ilgis: 40 km
  • Jungties galia: 700 MW
  • Jungties įtampa: 300 kV
  • Technologija: VSC
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė: 30 metų
  • Investicijos 552 mln. Eur.
  • Prijungimo vieta Lietuvoje – Klaipėdos 330 kV pastotė, Švedijoje – Nybro 400 kV pastotė, šiuose miestuose taip įrengti HVDC keitikliai.