Sistemos duomenys

Tarpsisteminiai srautai
Vėjo elektrinės 
Įrengtoji galia: 366 MW
Kauno termofikacijos elektrinė
Įrengtoji galia: 170 MW
Lietuvos elektrinė 
Įrengtoji galia: 1275 MW
Vilniaus termofikacinė 3 elektrinė 
Įrengtoji galia: 360 MW
Kauno hidroelektrinė
Įrengtoji galia: 101 MW
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 
Įrengtoji galia: 900 MW
743 MW
52 MW
10 MW
Elektros energetikos sistemos balansas (MW)
  • Gamyba
  • Eksportas/Importas
  • Suvartojimas
MW
23
val
Sistemos dažnis (Hz)
49.99