Sistemos duomenys

Vartojimas
MW
val
Rodyti legendą
Prognozuojamas nacionalinis elektros energijos suvartojimas
Planuojamas nacionalinis elektros energijos suvartojimas
Faktinis nacionalinis Elektros energijos vartojimas
/
Spausdinti
Iki 2017.12.29 grafike ir lentelėje atvaizduojami perdavimo tinklo vartojimo duomenys nuo 2017.12.29 - nacionalinio vartojimo duomenys.