400 kV Elko transformatorių pastotė 

400 kV elektros perdavimo linija 

LitPol Link jungties nuolatinės srovės intarpas 

330/110/10 kV Alytaus transformatorių pastotė 
Į viršų

2015 m. pradėjusi veikti „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras. Galinga elektros jungtis su Lenkija atveria galimybę sinchroniškai veikti su kitų Vakarų Europos valstybių energetikos sistemomis ir leidžia plėtoti bendrą Europos elektros rinką.
 
„LitPol Link“ jungtį pastatė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Lenkijos elektros tinklų operatorius PSE. Įgyvendinant šį strateginį projektą, atlikti jungties techninio projektavimo darbai, o statybos darbai intensyviai vykdyti 2014-2015 metais. Įgyvendinta dar 11 smulkesnių tinklo projektų.
 
 
  • Aukštos įtampos dvigrandė 400 kV elektros oro linija nuo Elko iki Alytaus.
  • Elektros oro linijos ilgis: 163 kilometrai. 51 km Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų  rajonuose, 112  km –  Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mazūrijos vaivadijas. 
  • Alytaus pastotėje įrengtas svarbiausių jungties elementų – nuolatinės srovės intarpas. Šis įrenginys reikalingas suderinti skirtingas Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemas.
  • Jungties galia: 500 MW.
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.
  • Investicijos: 560 mln. Eur.