Tinklo plėtra

Bitėnai - Kruonio HAE

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba
Projekto reikšmė
Projektas reikalingas sinchronizuojant Baltijos šalių elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos tinklais ir integruojant naują tarpsisteminę nuolatinės srovės jungtį su Lenkija "Harmony Link".
Projekto įgyvendinimas užtikrins perdavimo tinklo patikimumą ir padidins elektros energijos tiekimo saugumą.
 
Darbų kalendorius
2019 m. lapkričio 28 d. sudaryta sutartis dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų.
Projektas įgyvendintas bus 2025 m.
 
 
Į viršų