Tinklo plėtra

Pakruojo pastotė

110/35/10 Pakruojo pastotė
Projekto reikšmė
Atnaujinta 110/35/10 Pakruojo pastotės 110 kV skirstykla padidins patikimą elektros perdavimą Šiaurės Lietuvoje. Skirstyklos modernizavimas užtikrins didesnį elektros tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams, sumažins gedimų skaičių ir jų trukmę.
 
Projekto tikslas
110/35/10 Pakruojo pastotės 110 kV skirstyklos įrenginiai buvo pastatyti 1974m. ir jų tolesnė eksploatacija mažina patikimą elektros perdavimą regione. Rekonstrukcijos metu seni įrenginiai bus pakeisti naujais ir pažangiais, taip pat bus įdiegta speciali programinė įranga, kuri leis realiu laiku stebėti pastotės įrenginių būklę, perduoti informaciją į Sistemos valdymo centrą ir nuotoliniu būdu valdyti įrenginius. 
 
Bendra projekto informacija
Rangos darbų vertė – 0,795 mln. EUR
 
Darbų kalendorius
Projektą planuojama baigti 2021 m. vasarą.
 
Projekto finansavimas
Iš Europos Sąjungos lėšų projektui skirta finansuoti – 364,3 tūkst. Eurų. Projektas iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES Regioninės plėtros fondo
 
 
Į viršų