Tinklo plėtra

Juodkrantės pastotė

110/35/10 kV Juodkrantės pastotė
Projekto reikšmė
Projekto įgyvendinimo metu fiziškai ir morališkai pasenę perdavimo ir skirstymo tinklo elektros įrenginiai bus pakeisti naujais, pažangiais. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumas tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Kuršių nerijoje, aukštesnė paslaugų kokybė.
 
Projekto tikslas
2018-07-30 pasirašyta projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartis dėl  110/35/10 kV Juodkrantės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo su Jungtinės veiklos partneriais AB „Kauno tiltai“  ir AB „Elektros tinklų statyba“. Projektas bus įgyvendinamas principu „iki rakto“.  Darbai bus vykdomi kartu su AB „Energijos skirstymo operatorius“. 
 
Bendra projekto informacija
Rangos darbų vertė – 680 tūkst. Eur be PVM.
 
Darbų kalendorius
 2018-07-30 pasirašyta projektavimo ir statybos darbų sutartis.
2019-07-23 gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Planuojama darbų pabaiga 2020-07-30.
 
Projekto finansavimas
Iš Europos Sąjungos lėšų projektui skirta finansuoti 364,3 tūkst. eurų. Projektas iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES Regioninės plėtros fondo.
 
Į viršų