Tinklo plėtra

Bitėnų skirstyklos išplėtimas

 
330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimas į 330/110/10 kV transformatorių pastotę (II-asis etapas):
 
 
Projekto reikšmė

​Išplėtus 330/110/10 kV Bitėnų TP (pastatant reikiamos galios antrą autotransformatorių ir 110 kV skirstyklą) bus galimybė prijungti naują 110 kV elektros perdavimo liniją Pagėgiai - Bitėnai, taip pat padidės elektros tiekimo patikimumas visoms prie 110 kV tranzitinės linijos Klaipėda - Pagėgiai - Jurbarkas prijungtoms TP (Šilutės, Juknaičių, Usėnų, Pagėgių, Taurų, Tauragės TP).

Projekto tikslas

Išplėsti 330 kV Bitėnų SP pastatant 110 kV skirstyklą ir du reikiamos galios autotransformatorius.

Darbų kalendorius

2018 m. sausio 16 d. pasirašyta projektavimo ir statybos darbų sutartis.
  
2018 m. spalio 12 d. gautas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Projektą numatoma įgyvendinti 2019 metais.
 
Bendra projekto informacija:

Įtampa: 330 kV
 
 
Projekto finansavimas
Iš Europos Sąjungos lėšų projektui skirta finansuoti 1,482 mln. eurų. Projektas iš dalies finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES Regioninės plėtros fondo. 
 
Į viršų