Tinklo plėtra

Šakynos pastotė

110/10 kV Šakynos TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija
Projekto reikšmė
Šakynos TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcija padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Šiaulių regione, o naujos įrangos diegimas padės sumažinti nuostolius tinkle.       
 
Projekto tikslas
Pakeisti senus ir nusidevėjusius Šakynos TP 110 kV skirsyklos įrenginius naujais. 
 
Bendra projekto informacija
Šakynos TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos kaina – 386 tūkst. eurų (1,33 mln. litų).
 
Projekto finansavimas
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal ES Ekonomikos veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
Į viršų