Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Kilmės garantijų suteikimas > Kilmės garantijų statistiniai duomenys

Kilmės garantijų statistiniai duomenys

AEI KILMĖS GARANTIJA
Skelbdama informaciją, Paskirtoji įstaiga vadovaujasi AEI kilmės garantijų taisyklėmis.
 
2019 m. duomenys (atnaujinti 2019-10-10) apie Lietuvoje išduotas, panaudotas ir į liekamąjį rūšių derinį (LRD) įtrauktas kilmės garantijas:
Energijos išteklio
rūšis
Išduotos (su VIAP), TWh
Panaudotos,
TWh
LRD*,
TWh
hidro 0,249 0,161 0,044
vėjo 0,904 0,005 0,895
saulės 0,062 0,000 0,062
biomasė 0,260 0,000 0,260
*LRD kilmės garantijos, kurių galiojimas pasibaigęs ir kurioms suteikta VIAP
 
2019 m. duomenys (atnaujinti 2019-10-23) apie importuotas iš (ne) AIB šalių narių, panaudotas ir LRD kilmės garantijas:
 
Energijos išteklio rūšis
Importuotos,
TWh
Panaudotos,
TWh
LRD,
TWh
hidro 0,753 0,630 0,000
vėjo 1,110 1,096 0,014
saulės 0,014 0,014 0,000
biomasė 0,740 0,705 0,000
 
2015-2019 m. ketvirtiniai duomenys (atnaujinti 2019-10-23)
 
EFEKTYVIOSIOS KOGENERACIJOS KILMĖS GARANTIJA
Skelbdama informaciją, Paskirtoji įstaiga vadovaujasi Efektyviosios kogeneracijos kilmės garantijų taisyklėmis.
 
Ataskaitos apie išduotus kilmės pažymėjimus
Kontaktai:
Darius Zagorskis
Finansų planavimo ir analizės skyriaus vadovas
Tel. 8 7070 2228
 
Į viršų