Naujienos ir įvykiai

2017-09-08

Viešosios konsultacijos dėl tretinio galios rezervo aukciono reglamento

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1-235 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,  LITGRID AB parengė Tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono reglamentą (toliau – Reglamentas) ir teikia jį derinti viešai konsultacijai.
 
Prašome iki šių metų rugsėjo 15 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus parengtam Reglamento projektui. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti šiais elektroninio pašto adresais: info@litgrid.eu, rimantas.redecki@litgrid.eu
 
 
 
Į viršų