Naujienos ir įvykiai

2017-10-02

Skelbiamas tretinio galios rezervo aukcionas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1-235 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, AB Litgrid (toliau – Operatorius) informuoja, kad siekiant užsitikrinti tretinio aktyviosios galios rezervą (toliau – Rezervas) laikotarpiui nuo 2018 sausio 1 d. iki 2018 gruodžio 31 d. Operatorius  organizuoja dviejų tipų Rezervo paslaugų aukcionus:
  • Rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui - 223 MW;
  • Rezervo skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui - 260 MW.
Operatorius kviečia Lietuvos elektros energijos gamintojus, atitinkančius Tretinio aktyviosios galios rezervų aukciono reglamento reikalavimus, dalyvauti Operatoriaus organizuojamame aukcione Rezervo paslaugai teikti ir nuo šių metų spalio 2 d. iki  šių metų spalio 5 d. 15:00 valandos pateikti pasiūlymus teikti Rezervo paslaugą. Pasiūlymai turi būti pateikiami vadovaujantis Reglamento 4 skyriaus nuostatomis. Operatorius vadovaudamasis Reglamento nuostatomis preliminarius Aukciono rezultatus paskelbs šių metų spalio 6 d. Operatoriaus internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu.
 
 
Į viršų