Naujienos ir įvykiai

2019-11-22

Skelbiamas tretinio aktyviosios galios rezervo aukcionas

Informuojame, kad perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – Operatorius), vadovaudamasis 2012 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, siekiant 2020 metams užsitikrinti  475 MW apimties  tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos tiekimą, organizuoja  tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną (toliau- Aukcionas). 
Operatorius kviečia Lietuvos elektros energijos gamintojus, atitinkančius Aukciono reglamento reikalavimus, nuo šių metų lapkričio 25 d. 8:00 val. iki  šių metų lapkričio 28 d. 12:00 val. pateikti Aukciono pasiūlymus. Aukciono pasiūlymai pateikiami vadovaujantis Aukciono reglamento nuostatomis.  Operatorius Aukciono rezultatus paskelbs šių metų lapkričio 29 d. internetiniame puslapyje adresu http://www.litgrid.eu.
Aukciono reglamentą ir tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sutartį galite rasti čia.
 
Į viršų