Naujienos ir įvykiai

2019-06-06

Informacija apie pradėtą rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kv elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris) vystymo planą

Plano rengimo pagrindas: vadovaujantis Vilniau rajono savivaldybės tarybos  2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. T3-279 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės Infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo plano rengimo“ pradėtas rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo planas.
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija (Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.)
Planavimo tikslai: parengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.) vystymo planą (toliau – Specialusis teritorijų planavimo dokumentas), plėtoti energetikos sistemą ir numatyti jos plėtrai reikalingą trasą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt,
Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,
Interneto svetainė: www.litgrid.lt
Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, el. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu
 
Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el. p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt   
Informaciją apie projektą teikia: projekto vadovas Ramūnas Bankauskas, mob.tel.: +370 685 68435, el.p.: r.bankauskas@ardynas.lt, teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,
 
Pridedama: Planavimo darbų programa, patvirtinta 2018m. spalio 26d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.KADI-551.
 
Į viršų